Kim Johansens arbejdsområder

Stående udvalg

Næstformand i udvalget for regional udvikling.
Medlem af forretningsudvalget.
Medlem af regionsrådet

Øvrigt

Medlem af:
Bestyrelsesen Fynbus.
LAG MANK (Middelfart, Assens, Nordfyn og Kerteminde).
Kulturrgion Trekantområdet.
Nordisk Transportpolitisk netværk.
Erhvervshus Fyn
I den politiske styregruppe Middelfart.

Jeg afventer beslutning okring det rådgivende udvalg for Dansk / Tysk samarbejde.

 

 

Læserbrev: Kommunalvalget handler om vores fælles velfærd og din hverdag

Helle Waagner haft følgende læserbrev i Fyens Stiftstidende og Ugeavisen Nordfyn

Det er så vigtigt for vores fællesskab, at du stemmer den 21. november til valget. For kommunalpolitik handler om, hvordan vi skaber den hverdag, som vi ønsker at leve. Kommunalvalget tilskynder os til at stoppe op og overveje, hvordan det er, vi gerne vil have det i Nordfyns Kommune, og hvordan vi kan sikre vores velfærd – både på den korte og den lange bane.

Jeg stiller igen op til kommunalbestyrelsesvalget, fordi jeg fortsat gerne vil være med til at skabe gode løsninger på fælles problemer og udfordringer – så børn, unge, voksne og ældre har livskvalitet i hverdagen.

Jeg har i denne valgperiode gennem udvalgsarbejde haft fornøjelsen af at have arbejdet med et særligt fokus på at sikre den bedst mulige velfærd til Nordfyns ældre, handicapede og borgere med psykiatriske problemer i et rigtig godt samarbejde med vores dygtige medarbejdere, andre politikere, frivillige og ældre- og handicaprådene m.fl. Og når jeg kæmper for den bedst mulige velfærd til disse målgrupper, er det, fordi jeg mener, at alle vores borgere har ret til et trygt og godt liv. Endvidere har jeg arbejdet med det vigtige velfærdsområde sundhed med forebyggelse, sundhedsfremme og behandling, samt udsatte unge, der skal hjælpes særligt med henblik på at komme i uddannelse eller arbejde. I den kommende valgperiode vil jeg fortsat arbejde for det bedst mulige niveau herunder videreudvikle inddragelsen af velfærdsteknologi, der hvor det giver mening.

Folkeskolerne har fået opgraderet skolerne og læringsfasciliteterne i de seneste år. Men vi skal prioritere, at lærerne for et bedre arbejdsmiljø og arbejdsvilkår, således at folkeskolelovens intentioner kan blive meget bedre indarbejdet, så vores børn får mulighed for at gå i en endnu bedre skole. Det samme gælder for det pædagogiske arbejde i daginstitutionerne, hvor hverdagen mange steder er alt for presset. Det er så vigtigt for børnenes udvikling og trivsel.

Mit politiske kompas tager udgangspunkt i socialdemokratiske grundværdier med mennesker i fokus.

Politiske beslutninger gør en forskel, så det er ikke lige meget, hvor du sætter dit kryds – kommunalvalget handler om din hverdag.

Helle Waagner
Kandidat til kommunalvalget for Socialdemokratiet.
Nuværende medlem af Nordfyns kommunalbestyrelse.

 

 

 

 

 

 

 

 

Læserbrev: Flere bofællesskaber i Nordfyns Kommune TAK

Kim Johansen har haft følgende læserbrev i Fyens Stiftstidende og Ugeavisen Nordfyn

Bofællesskaber af enhver art skyder frem i de fleste kommuner i Danmark, Nordfyn er et af de eneste steder hvor man ikke ønsker at støtte yderligere almene seniorbofællesskaber fordi man vil lade tiden vise, om private investorer vil bygge f.eks. i Bogense på den nye Fiona grund, Borgmesteren sagde sidst, da en af brugergrupperne med over 90 interessenter henvendte sig, at der var adskillige private investorer der var interesseret i Fiona grunde men der er tilsyneladende ikke en eneste af disse der har ønsket at føre deres tanker ud i livet eller har der slet ikke været nogen fra starten ?

Hvor så ikke allerede nu, starte drøftelserne med brugergruppen og få sat gang i udviklingen på den mange millioner dyre grund midt i Bogense by.

Der har vist sig interesse fra mange andre områder for at starte et sådan bofællesskab, seneste sted jeg har været i dialog med var Klintebjerg området, det ville være en fantastisk mulighed for at sikre bosætning og befolkningstilvækst til dette område.

Skal vi ikke sammen sætte seniorbofællesskaber på dagsordenen i Nordfyns Kommune.

Kim Johansen
Spidskandidat
Socialdemokraterne på Nordfyn

 

Læserbrev: Vi skal have ny uddannelse til vores kommune

Kim Johansen har haft følgende læserbev i Fyens Stiftstidende og Ugeavisen Nordfyn

Alle unge i Nordfyns kommune skal have et uddannelsestilbud, der passer til dem. Også selvom de måske ikke altid har haft det nemt i skolen, eller ikke er gået den lige vej. Derfor skal vi også have den nye forberedende grunduddannelse (FGU) til at ligge i vores kommune.

De unge, der har sværest ved at gennemføre en uddannelse, er også dem, der lige nu bliver mødt af det mest komplicerede og uoverskuelige system. Derfor har det været vigtigt for os at give dem et bedre og mere sammenhængende tilbud, der er til at gennemskue. Det får de med den nye FGU. Her bliver de mindre kastebold mellem forskellige systemer, og får en mere fast hånd i ryggen.

Vi ville investere i de unge, som ellers alt for ofte bliver overset og nu handler det om at gøre ambitionerne til virkelighed.

Den nye uddannelse vil konkret betyde, at unge, der i dag går på en produktionsskole, men som eksempelvis også har behov for ordblindeundervisning, kan få det samme sted. Derved behøver de unge ikke at rejse længere end i dag, hvilket regeringen ellers ønskede. Samtidig bliver kommunens ungeindsats mere samlet og styrket, og de unge kan bl.a. få én fast kontaktperson til at hjælpe dem igennem hele deres forløb. Hjælpen til de unge bliver altså både bedre og mere tilgængelig.

Det hele kommer i praksis til at tage udgangspunkt i en lokal proces, hvor kommunerne spiller en central rolle i forhold til placeringen og etableringen af de nye skoler.

Derfor er det også et klart socialdemokratisk ønske, at vi får en FGU-skole her i vores kommune. Det vil vi kræve, når det nye byråd samles efter valget den 21. november.

Vores ambition er, at alle unge skal have en chance, og at ingen må opgives på forhånd. Alle unge har et potentiale. Det skal vi finde og udnytte, fordi det er bedst for den enkelte og for os alle sammen.

Kim Johansen
Spidskandidat
Socialdemokraterne på Nordfyn

Nu nærmer efteråret sig, og der skal være nyvalg til Seniorrådet

Jeg stiller op igen. Det har været en lærerig periode. Seniorrådet har efter min opfattelse betydelig indsigt og indflydelse på den politiske beslutningsproces omkring ældre.

Vi har i Nordfyns kommune en god håndtering af ældre, både dem der er hjemme og dem på plejehjem.

Når jeg læser om sager fra andre kommuner, er jeg glad ved at bo på Nordfyn. Jeg tror, at jeg kan få en god og behagelig seniorliv/pensionist. Jeg opfatter plejen som værende god og rimelig. Der kan altid findes noget at være utilfreds med.

Det værste jeg kan forestille mig ved at blive meget ældre og måske alene kan blive ensomhed. Jeg forventer, at mine børn vil besøge mig eller min kone, hvis det er hende, der bliver ensom.

Vores omgangskreds forventer jeg også deltager, men de bliver også ældre.

Vi kan ikke se ind i fremtiden, men kan heldigvis med åbent sind og en glad indgang gøre tilværelsen god for os.

Det vi aldrig kan sikre os imod, er sygdom af alvorligere art, der vil altid forringe tilværelsen for os, men for os, men vi bør altid, hvis vi kan prøve at få det bedste ud af en måske situation.

Som jeg skriver, så stiller jeg op igen, og jeg vil naturligvis gerne vælges. Jeg er nu 72 år, stadig frisk og rask og vil efter min opfattelse kunne yde en positiv indsats i Seniorrådet.

Vi skal måske huske, at der skulle gerne vælges nogle fra Søndersøområdet, så alle områder bliver repræsenteret i Seniorrådet.

John Harfeld
Birkemosevej 15
5471 Søndersø

Webmaster