Borgmesterkandidat Helle Waagner fik et meget flot valg

🌹🌹Så er det konstituerende kommunalbestyrelsesmøde færdig (den 2. dec. 2021). Udover at være medlem af kommunalbestyrelsen er jeg blevet 2. Viceborgmester, formand for arbejdsmarkedsudvalget og medlem af det lovpligtige børne- og unge udvalg.

Jeg går ind i min 4. periode i den nordfynske kommunalbestyrelse, hvor jeg ser frem til det politiske arbejde for borgerne de kommende 4 år. ☀️🍀

Endnu engang af hjertet TAK for de mange personlige stemmer ved valget, som førte til næsten en firedobling af mit stemmeantal fra sidst. ☀️☀️Jeg blev nr.2 efter borgmester Morten Andersen med 1.088 personlige stemmer. 😃🌟

Næsten 4000 stemmer til Kim Johansen

3.823 stemmer blev det til, og Kim var både glad og beæret over det gode resultat. Han blev valgt som nummer fem på den socialdemokratiske liste og med ottende flest stemmer i Region Syddanmark.

Kim Johansen vil arbejde for, at kommuner og regioner i større omfang hjælper hinanden inden for de fælles områder. Eksempelvis indenfor sundhedsområdet.
Der skal indføres sundhedshuse de steder, hvor der er er langt til de nye supersygehuse. Sundhedshusene skal eksempel rumme praktiserende læger, jordmødre, blodprøvetagning, regional lokalpsykiatri og kommunal socialpsykiatri, så borgerne får den nødvendigd nære hjælp, fortæller Kim Johansen.

Møde med borgerne ved Dagli Brugsen i Morud

Lørdag den 30. oktober var der ved Dagli Brugsen i Morud mulighed for at tale med politikere fra forskellige partier, er stiller op til kommunalvalget den 16. oktober.
Der blev en god snak med borgerne og flere fik også en nybagt vaffel med hindbærsyltetøj.
Vejret var godt, og det blev til tre hyggelige timer. Dan Jørgensen der jo er opvokset i Morud, var på besøg og kom selvfølgelig forbi Brugsen.

 

 

 

Læserbrev Brian Lebæk

 

Natur og erhverv

At være den mest erhvervsvenlige kommune, er jo godt for beskæftigelsen og giver penge i kommunekasse, men det må ikke være på bekostning af den nordfynske natur.

Det skal ikke være sådan, at man som erhverv automatisk får dispensation for samtlige naturbeskyttelses-love og regler.

Det nytter jo ikke at Morten Andersen og kommunen gerne vil være natur- og miljøvenlige, når man samtidig tillader massivt byggeri af stalde, gyllebeholdere, boliger og andet belastende midt i beskyttet, sårbar og værdifuld natur.

Når man samtidig får indtryk af, at forvaltningen nærmest vejleder bygherre i hvordan man får godkendt noget, som egentlig er på kant med intentionerne i lovgivningen, bliver det hele lidt for erhvervsvenligt.

Der skal ikke bygges store svine- og kvægfabrikker i beskyttet natur og der skal ikke ryddes grønne åndehuller i byerne, for at bygge fire rækkehuse mere.

Vi skal generelt blive bedre til at tage hensyn til naturen og i øvrigt også til de mennesker der bliver berørt af erhvervs- og boligbyggeri.

Brian Lebæk
Næstformand, Teknik og Miljøudvalget
Kandidat for Socialdemokratiet

Læserbreve Sigridur Thorvaldsdottir

Den tidlige indsats

Når jeg vandrer eller cykler, går tankerne ofte på langfart. Hvordan kan min drøm om ’Tidlig forebyggende indsats i Nordfyns Kommune’ blive til virkelighed. Jeg valgte at gå ind i politik efter at have arbejdet med området i 28 år i kommunen.

Som tidligere ergoterapeut i Nordfyns Kommune ved jeg, hvad det betyder med den tidlige indsats. Jo før der ydes hjælp til familier og den enkelte borger, jo mere bliver der sparet senere. Jeg har gennem mit virke som ergoterapeut haft fornøjelsen at følge mange af de børn, som har fået træning i en periode – set dem vokse, blive selvstændige, selvhjulpne og fået øget selvværd.

Kerneværdien har været at øge færdigheder og trivsel hos børn og unge. Indsats både for familien og barnet og det vigtigste, at få børnene inkluderet i dagplejen, børnehaven eller skolen. At have kammerater og lære at færdes i nærområdet. Derved får barnet øget selvtillid og lærer at klare sig selv. Familierne beretter, at med vejledningen har de både fået ideer og været med til selv at udvikle ideer til deres barn.

I indsatsen er familien og medindflydelse – den inddragende tilgang – meget vigtig. Værdier, der bør være øverst, når der er behov for hjælp fra kommunen.  Der er behov for koordination mellem fagpersonale og familien med systematik og faglighed. En ekstra indsats, mens børnene er små, sparer meget, inden der kræves endnu dyrere foranstaltninger.

Desværre har Nordfyns Kommune ikke i tilstrækkelig lagt vægt på børneområdet og gjort den ekstra indsats. Familierne har behov for støtte, for hurtig behandling, for redskaber til at klare det at have et barn med mindre eller større handicap. Kommunen har behov for specialuddannet personale til opgaverne.

Jeg vil sammen med Socialdemokratiet kæmpe for den tidlig forebyggende indsats på børneområdet, skaffe ekstra ressourcer til området og målrette indsatserne endnu mere på børneområdet.

Husk at stemme personligt på nr 11.

Sigridur Thorvaldsdottir

Stiller op for Socialdemokratiet i Nordfyns Kommune.

 

Tryg i trafikken i Nordfyns Kommune

Når jeg kører mellem Bogense og Odense tænker jeg ofte, at der skal et vist mod til at turde cykle ad landevejen. Det er jo nærmest livsfarligt. Der er kun få centimeter at cykle på. Ellers skal man vove sig ud blandt bilerne og der køres stærkt i vores kommune.

Nordfyn er et oplagt område, hvor cykling kan være en del af hverdagen. Men der skal være sikkert at cykle for både små og store. Derfor vil jeg arbejde for at binde Nordfyn sammen med flere cykelstier. Det er en god og sund aktivitet og trafikform for mange af kommunens borgere og for turister, der besøger kommunen.

Børn og unge skal i videst muligt omfang kunne cykle i skole og til fritidsaktiviteter og dermed lægge grunden til en sund livsstil. Det er vigtigt, at børn lærer, at de kan køre selv, i stedet for at blive fragtet i bil og bidrage til yderligere trængsel på vejene. Jeg forstår, at mange forældre kører deres børn, deres kæreste eje, når trafikken er tæt og farlig og tiden er knap.

Der mangler cykelstier i Nordfyns Kommune, som sikrer, at børn og voksne kan færdes trygt i trafikken. Cykelstier kan spare kørsel, CO2 og trængsel på vejene samtidig med at fremme sund livsstil i hverdagen. Det skal vi blive bedre til.

Unge skal kunne cykle til uddannelse til og fra alle dele af kommunen. Voksne skal have mulighed for at cykle på arbejde, når vejret er til det. Vi skal fremme, at alle borgere tør bevæge sig ud i trafikken uden at risikere liv og lemmer. Cykling er god bevægelse i hverdagen og kan være med til at forebygge livsstilssygdomme.

Inde i byerne er det også vigtigt, at vi har plads til at cykle uden at være i fare. Vi kan kombinere bedre plads med at sætte hastigheden ned, således at alle kan færdes sikkert. Bedre at forebygge end vente på, at ulykkerne sker. Så lad os komme i gang.

Jeg vil lægge mig i selen for sammen med Socialdemokratiet at have fokus og øge indsatsen på dette vigtige område i næste periode.

Sigridur Thorvaldsdóttir

Kandidat for Socialdemokratiet til kommunalvælget i Nordfyns Kommune 2021.

Mere skov – rent vand

Hvem vil ikke have mulighed for at drikke vandet direkte fra vandhanen? Hvem drømmer ikke om det gode familieliv, hvor børn trygt kan vokse op uden at tænke på om vandet er rent og luften er ren.

Jeg voksede op med rent vand i hanen og kan ikke forestille mig, at det kan være anderledes. Derfor har jeg fokus på, vi fortsat har rent vand, da det er grundlaget for liv uanset om det er mennesker, dyr eller planter.

I min barndom plantede jeg træer sammen med min far. Jeg har plantet skov i anledning af 70 års jubilæet for kvinders valgret i Island og plantet birkeskov til at undgå, at jorden blæste væk. Derfor ligger det dybt i mig at plante træer.

Hvordan står det til i Nordfyns Kommune? Vi forestiller os måske, at vandet er rent, luften er ren, der er masser af liv og plads til friluftsaktiviteter. Biodiversiteten er rimelig høj og masser af skove. Nej, det er desværre ikke godt nok på Nordfyn.

Naturkapitalindekset (naturens tilstand) for Danmark og hver af landets 98 kommuner viser, at Nordfyns kommune er nr. 89 ud af 98 kommuner. Her er 8% skovområde, hvor gennemsnittet for Danmark er 14%. Nordfyn er traditionelt ikke et skovrigt område, da meget af jorden har været brugt til landbrug.

Skovrejsning kan sikre, at vandet forbliver rent. I skove uden sprøjtemidler undgås nedsivning og forurening af grundvandet. Skove giver god og varig beskyttelse af grundvandet og en ekstra bonus er en masse god natur.

Med brandingstrategien om at Nordfyns Kommune senest i 2027 skal være Danmarks bedste friluftskommune for familier, skal vi i gang i samarbejde med borgerne at få plantet flere træer og skabt ny natur.

Det tager naturligvis nogle år, før vi har en rigtig skov med høje træer, men allerede når træerne er plantet, beskytter vi grundvandet og naturen vandrer ind. Vi kan vælge at bede kommunen eller andre om at gøre noget, men vi kan også selv gøre noget. Selv en lille plet jord kan bidrage positivt, hvis vi planter og sår i stedet for at sprøjte og lægge fliser.

Sigrídur Thorvaldsdóttir

Kandidat for Socialdemokratiet til kommunalvælget i Nordfyns Kommune 2021.

 

 

 

 

Socialdemokratiets 150 års jubilæum blev fejret i Veflinge

Socialdemokratiets 250 års jubilæum blev festligt markeret i Veflinge den 15. oktober.

Her ses følgende kandidater fra venstre:
Anette Lykke Jensen – Gert Gert Block Hættlein Rasmussen – Sigridur Thorvaldsdottir – Arne Erlund – Dorte Schmidt – Heidi Valentin – Jane Gulbæk og borgmesterkandidaten Helle Waagner.

Claus-Henrik Rasmussen er speciallæge på OUH FAM, og har stået i spidsen for et projekt til minimering af indlæggelser på sygehuset.  Det er Johnny Kristensen, Bogense, der var kontaktperson til hans besøg ved et kandidatmøde.

Webmaster