Generalforsamlingen

Kære alle medlemmer af Socialdemokratiet Nordfyn

Godt nytår

Jeg håber, at I er kommet godt ind i år 2021, og at vi snart kan se lidt lys for enden af den lange “corona tunnel”. Indtil da må vi bare passe rigtigt godt på hinanden allesammen og holde ud, selv om det er ved at være svært i denne mørke tid. Det er så meget imod vores natur som mennesker, at det sociale liv er sat på pause, det er svært for både unge som ældre. Heldigvis lever vi i en digitaliseret tid, hvor man kan lave et videoopkald, holde videomøder og i det hele tage sende nogle virtuelle kram afsted, og det har vi alle brug for.

Vores årlige generalorsamling skulle vi have afholdt d. 16 januar i Bogense, sådan som det også er annonceret i seneste blad. Men som så meget andet er generalforsamlingen udskudt foreløbig til d. 6 februar, men hvem ved om den dato holder, når vi nærmer os den deadline? Så når bestyrelsen holder næste bestyrelsesmøde midt i januar, tager vi stilling til, hvad vi tror på i forhold til afholdelse af generalforsamlingen på denne dato.

Gruppemødet på mandag d. 11.01 er også lukket for deltagelse af andre end A-gruppen og bestyrelsen, da de,t afholdes som et online møde i stedet. Har I spørgsmål eller kommentarer til dagsordenen er I meget velkomne til at kontakte enten vores gruppeformand Kim Johansen eller mig, så skal vi nok tage det med på mødet.

Mange hilsner

Rikke Jul Andresen

Deltager gerne i gruppemøderne

Dorte Geisler

Af Erling Jensen, Blæsbjerghus.

– Jeg har være medlem af Socialdemokratiet i to år. Har ellers altid stemt socialdemokratisk, men det er først nu, hvor jeg er gået på efterløn, at jeg hundrede procent kan gå ind i det politiske arbejde. Synes at det var rigtig spændende at deltage i et gruppemøde, da vi herved er tæt på politikerne, der sidder i byrådet, og så kan jeg være med til at bidrage med mine meninger og holdninger der.

Dorte Geisler bor i Søndersø, er gift med Bent Hansen, og de har tre voksne drenge, hvor den ene er en plejesøn. Og så har de også tre børnebørn. Hun fortæller, at hendes mærkesager er tidlig pension, hjemmepleje og plejeboliger, men hun har også interesse i anbragte børn, da hun selv har haft en dreng i pleje. I det hele taget er udsatte børn og voksne et væsentligt område, fortæller Dorte.

– I mit arbejdsliv i over 40 år i Odense Kommune, har jeg været tillidskvinde, medlem af fagudvalg i fagforening o.s.v.. Jeg var først beskæftiget som husassistent og senere som hjemmehjælper, og de sidste 25 år som mellemleder i plejebolig og hjemmeplejen, men desværre fik jeg stress og blev afskediget fra mit arbejde.

Den store erfaring gennem 40 års arbejde i Odense Kommune, vil jeg nu bruge i det politiske arbejde, og jeg ser frem til mange sjove og interessante opgaver, lyder det fra Dorte Geisler.

Bæredygtig indkøbs- & landbrugspolitik i kommune og region

Michael Bøtker Møller Nielsen, kandidat til regionsrådet

Af Michael Bøtker Møller Nielsen, Bachelor in Agricultural and Environmental Management, kandidat til Spidskandidatposten i, forbindelse med regionsrådsvalget.

Fødevaresektoren er direkte ansvarlig for 10-12% af den globale drivhusgasemission (GHG), hvor de landskabsmæssige forandringer i form af afskovning, overgræsning og omdannelse af enge og lignende til marker til foder står for 6-18% af den globale GHG. Samlet set kan landbrugets samlede emissioner estimeres til 32% af den globale GHG-udledning. Af den europæiske forbrugers GHG-udledning, i forbindelse med fødevarer & drikkevarer er det 20-30% af emissionen i EU. Af vores samlede udledning af GHG udgør kød 33% og mejeriprodukter 20% af den samlede klimabelastning, selvom kalorieindtaget fra disse kilder kun udgør ca. 25%.

Af animalske produkter ses der løbende en stigning i forbruget, efterhånden som flere lande oplever en velstandsstigning, hvilket kan vise sig problematisk i de kommende år. Derfor bør man sætte ind, i forhold til at leve mere bæredygtigt. Her skal man fx spise mindre kød og indtage de animalske produkter fra de mest optimale produktionsmetoder ift. klima- og bæredygtighedsproblematikken.

For at få dækket ens kaloriebehov, bør man derfor spise mere frugt og grønt. Her skal man have for øje, hvilke forhold fødevarerne er produceret under, og ikke kun selve produktionsmetoden, men også de mere geografiske og klimatiske forhold. Det er fx ikke lige meget, hvornår på året, at man spiser tomater eller agurker. Det er derfor en god regel at spise det, som er i sæson i ens eget hjemland, hvilket i vores tilfælde er Danmark. Det samme gør sig gældende med kød, da vi har de mest optimale klimatiske forhold, hvilket gør at dyrene hverken får det for varmt eller koldt, hvilket reducerer miljø og klimabelastningen fra dyrene.

Effekten af valget af fødevarer, ift. bæredygtighed afhænger ikke kun af, hvor højt et CO2-aftryk fødevaren har, men også af afregning til landmanden, medarbejdernes lønforhold, infrastrukturen i området, som for eksempel mulighed for oplagring, samt hvordan produktionen påvirker landskabet, biodiversiteten, miljøet og fosfor- og kvælstofcyklusserne, samt de øvrigt planetariske begrænsninger, som kan ses i figuren her til højre. Hver af disse ni begrænsninger påvirker hinanden positivt og negativt, så hvis der er en negativ effekt på biodiversiteten, er der ligeså en negativ effekt på de andre begrænsninger, og samme effekt med positive effekter.

Det er derfor nødvendigt, at man tager et aktivt og objektivt valg, når man handler ind eller beslutter, hvordan der skal handles ind. Derfor bør man ikke blot vælge økologisk, konventionelt eller efter en mærkningsordning som Fairtrade. Dette skyldes, at disse hver især har hver deres fordele og ulemper, helt efter hvilken føde- eller drikkevarer, vi taler om.

Som et eksempel kan vi tage fat i kødet

Når der vælges kød, skal man være opmærksom på, dyrets ernæringsfysiologi og miljø/klimaaftryk, så man kan træffe et fornuftigt baseret valg, der fremmer den bæredygtige udvikling. Her er et godt udgangspunkt altid at vælge dansk, men er det så det eneste, man bør være opmærksom på? Her er svaret nej – det er ikke lige meget. Man skal også vide noget om, hvordan dyret omsætter og optager foderet, da det har betydning for miljø og klimaaftrykket.

Det skyldes, at fjerkræ og svin ikke er i stand til, i tilstrækkelig grad at nedbryde fosforbindingerne i foderet, hvorfor de økologiske svin og fjerkræ skal have mere foder for at få dækket deres næringsstofbehov. Det kommer man udenom i det konventionelle brug, ved at dyrene får tilskudsfoder i form af krystallinske aminosyrer. Derfor udleder økologiske svin 25% og fjerkræ 28% flere næringsstoffer til det omgivende miljø, hvilket bliver nedbrudt til drivhusgasser i miljøet.

Dette er dog ikke tilfældet ved kvæg, da deres mikroorganismer i vommen er i stand til at nedbryde foderet, hvilket øger optagelsen. Derfor kan man roligt vælge økologiske fødevarer fra køer og ikke nok med, at der ikke er nogen øget klimabelastning, så vil de ovenikøbet have en positiv effekt på mangfoldigheden i biodiversiteten.

Mangfoldigheden i biodiversiteten opstår ved, at forveddet planter bliver ædt af køerne, hvorved biomassen får ”ny kraft”, som gør at den vokser igen. Metoden med at få køer til at æde forveddet planter, anvendes også i naturplejen, hvor man får dyret til at æde invasive planter, og herved får de hjemmehørende arter mulighed for, at vækste. Ved denne genvækst af hjemmehørende planter tiltrækkes insekter til mere gunstige forhold. En lignende effekt kan opnås med svin, man skal dog blot holde for øje, at klimabelastningen stiger.

Udenlandske føde- & drikkevarer, samt snacks

Hvis man ikke kan få ens varer danske, bør man holde for øje, at man køber efter mærkningsordninger, som Fairtrade (fx kaffe), UTZ (fx chokolade) og RainForest Alliance (fx the). Dette skyldes, at disse mærkninger garanterer, at landbrugsarbejderne får ordentlige arbejds- og lønforhold. Ved forbedrede forhold stiger deres levestandard, hvorved deres børn og de selv får bedre uddannelser. Ved et forøget uddannelsesniveau for de færre børn og deraf på sigt et lavere klima- og miljøaftryk i deres hverdag.

De bedre afregningspriser der er på disse mærkningsordninger, gør det samtidig muligt at investere i bedre infrastruktur, hvor der bl.a. investeres i lagermuligheder. Det gør, at høsten fx ikke regnes væk efter høst, hvilket visse steder i blandt andet Afrika er et problem, at selvom høsten er god, så kan pludselige forandringer i vejret ødelægge hele høsten.

Men hvad skal man så være opmærksom på?

Du skal helst vælge dansk. Når der er tale om kød, bør du vælge konventionelle svine og fjerkræsprodukter, men gerne økologiske produkter fra kvæg, frugt og grønt. Du bør handle ind efter sæsonen i Danmark, og hvis du ikke kan få dine produkter fra Danmark da vælge efter en af tre mærkningsordninger.

Resultatet af valgkampen

 

Bernt Nicolaysen og Helle Waagner


Formand Rikke Jul Andresen skriver:

Kære medlemmer af Socialdemokratiet på Nordfyn.

Så er en spændende valgkamp til spidskandidat slut, bestyrelsen har konstitueret sig med nyt formandskab og A-gruppen har valgt en ny gruppeformand.

Som I måske har læst i medierne, har der i den forgangne periode været udmeldelser. Pia Longet og Ann Berit Christensen har meldt sig ud af Socialdemokratiet.

Som ny spidskandidat er Bernt Nicolaysen valgt.

I kan i nedenstående link se resultatet af afstemningen. Det har været tæt løb, men begge kandidater er tilfredse med valgkampen, har lykønsket hinanden og er klar til stærkt samarbejde i fremtiden.

Resultatet af 2. runde af urafstemningen kan ses her: https://www.s-afstemning.dk/afstemning/5eeb649ac54b45001b1d96a8

Bernt er skolelærer i Nordfyns kommune og mange kender ham som kredsformand for Middelfartkredsen.

Du kan læse mere om Bernt på hjemmesiden.

http://www.socialdemokratiet-nordfyn.dk/klar-til-kamp-klar-til-at-blive-borgmester/

Efter Ann Berits udmeldelse, har bestyrelsen konstitueret sig med Rikke Jul Andresen som formand og Kasper Solberg som næstformand.

Som ny gruppeformand for den socialdemokratiske kommunalbestyrelsesgruppe har A-gruppen valgt Kim Johansen.

Vi er i bestyrelsen rigtig glade for, at vi nu står med et rigtig stærkt hold.

Vi har diskuteret og løst interne uenigheder, og vi er klar til at udvikle en skarp profil for Socialdemokratiet på Nordfyn frem mod kommunalvalg 2021 i tæt samarbejde med Socialdemokratiets medlemmer.

Med venlig hilsen Rikke Jul Andresen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bernt Nicolaysen – klar til kamp – klar til at blive borgmester

 

Bernt Nicolaisen

 

Jeg ønsker at være din borgmesterkandidat. Hvorfor?  Jeg ønsker i lighed med mange andre nordfynboer en anden politisk dagsorden, hvor andre værdier får plads end de nuværende.

Jeg står for en ledelse med en klar politisk retning med et grønt afsæt, rødt hjerte og medinddragelse. Jeg har en lang organisatorisk erfaring i socialdemokratiet, sidst som kredsformand i Middelfart-kredsen, hvor vi førte fremragende valgkamp for vores klimaminister Dan Jørgensen.

Vores parti har den udfordring at partiet har været usynlig i en længere periode. Vores potentielle vælgere ved ikke, hvor vi er og hvad vi står for. Partiet mangler en retning og ledelse. Det samler jeg op på med de nedenstående værdier.

Jeg vil stå i spidsen for en politisk retning, hvor 4 væsentlige værdier vil adskille socialdemokratiet fra den borgerlige fløj. Det er:

Et grønt afsæt

Jeg vil stå i spidsen for en klima, miljø & natur helhedsplan sammen med Jer. Ja til Grøn energi, klimatilpasning, mere natur og større biodiversitet. Vi skal naturligt lægge os tæt på regeringens ønsker for klimalov.

Et rødt hjerte

Der skal laves en genopretningsplan for vores velfærd. Det gælder børn, der har krav på voksne, som kan tage hånd om vores børn & børnebørn. Ældre og demente, der kan få den hjælp, de har behov for. Unge mennesker, som ikke kan finde melodien og har brug for at komme på rette vej.

Alle medarbejdere skal behandles ordentligt og i et tæt samarbejde. Den øget effektivitet de sidste mange år skabt en større nedslidning af offentlige medarbejdere – det område skal have større fokus. De faglige organisationer skal inddrages, så vi får gode aftaler til fordel for vores nordfynske medarbejdere.

Der skal tages hånd om vores handicappede borgere som har brug for kommunens støtte på flere måder. Det skal være et mere fleksibel arbejdsmarked, så endnu flere kan finde et arbejdsfællesskab i stedet for at stå udenfor, naturligvis i samarbejde med handicap- organisationer og erhvervene.

Jeg vil lave en grøn helhedsplan, en rød genopretningsplan og inddrage Jer, interesse- og faglige- organisationer samt erhvervene.

 

Lidt om mig selv:

Jeg er født i 1969 – opvokset på Lolland i en traditionel arbejderfamilie i 70´erne. Mine forældre er begge ufaglærte.

Lysten til at rejse til andre steder ramte mig sidst i 1980´erne. Det nye eventyr førte mig til Svendborg, hvor jeg traf Charlotte i DSU, som senere blev min ægtefælle.

Læreruddannelsen blev taget i Odense, og Charlottes uddannelse som bibliotekar førte os til Aalborg i 4-5 år. I 2003 besluttede vi at tage tilbage til Fyn, nærmere bestemt Otterup. Her er vores søn, Jeppe kommet til verden. Jeg har arbejdet siden 2003 på Skovløkkeskolen, som nu er en del af Sletten skole.

Jeg er pt. bestyrelsesmedlem i Otterup museum, TR-suppleant På Sletten skole samt tidl. bestyrelsesmedlem i danske handicaporganisationer Nordfyn samt autisme Fyn i en 2-årige periode.

 

Præsentationsvideo

Læserbreve

Socialdemokratiet – et levende parti

Den grønne omstilling – Gør Nordfyns Kommune nok.

Handicap – Mere fokus – Alle har ret til at blive set

Det politiske lederskab – klar retning & inddartiklragelse.

Artikler i Fyens Stiftstidende. 

Lederskab: Nordfynboerne skal vide, hvad S står for. 

S kandidat: Borgmesteren har det alt for let.

Spørgsmål og svar.

Du kan her se spørgsmål og svar til kandidaterne.

Hos Radio Nordfyn – Interview

Hør interviewet. 

Bernt i aktion – tidligere valgkamp

BØRN i NATURLIGE rammer

Naturen i fokus – til vands, til lands og i luften

Turisme er vigtig

HELLE WAAGNER-PARAT TIL KAMPEN MOD MORTEN ANDERSEN (V) OM BORG-MESTERPOSTEN

MEDLEM AF KOMMUNALBESTYRELSEN I 10 ÅR OG TIDL. UDVALGSFORMAND.

 

Jeg er parat til kampen mod Morten Andersen (V) om at blive Nordfyns næste borgmester. 

Jeg kæmper for et rødt Nordfyn. Danmark har en Socialdemokratisk regering, og jeg vil kæmpe hårdt for, at Socialdemokratiet også kommer i førertrøjen på Nordfyn.

Vi socialdemokrater har altid prioriteret velfærd og arbejdspladser først. Det skal vi blive ved med! Med udgangspunkt i de grundlæggende værdier frihed, lighed og solidaritet skal vi sammen sætte en markant og klar politisk retning til kommunalvalget 2021.

Jeg har været medlem af Nordfyns Kommunalbestyrelse i 10 år og udvalgsformand for Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget. Mit politiske hjerte brænder for et trygt Nordfyn, hvor der er velfærd og arbejde til alle.


HELLES 3 MÆRKESAGER

KERNEVELFÆRD

Vi skal sikre, at nordfynske børn får en tryg start på livet, og at ældre får den hjælp, de har brug for. Pædagoger, lærere, sosu-hjælpere og sygeplejersker skal have mere tid til kerneopgaven.

GRØN OMSTILLING

Alle kommunale institutioner og enheder skal arbejde for at fremme den grønne omstilling. Dette skal sikres gennem etablering af et §17.4 udvalg.

ARBEJDSPLADSER PÅ NORDFYN

Arbejdsløsheden er steget på Nordfyn. Vi skal sikre politiske initiativer, så vi kan stimulere den nordfynske økonomi klogest, så vi kan få gang i beskæftigelsen. Velfærdsinvesteringer og investeringer i grøn omstilling skal skabe arbejdspladser på Nordfyn.


SPØRGSMÅL OG SVAR

Hvor står Socialdemokratiet lige nu i Nordfyns Kommune?

”Alt for længe har Morten Andersen og Venstres blå politik domineret på Nordfyn. Vi socialdemokrater har været med i flotte brede politiske beslutninger hen over midten, som jeg er stolt af. Men i den kommende kommunalvalgkamp skal vi skærpe vores mærkesager og klart vise en alternativ Socialdemokratisk vej for Nordfyn.”

Hvad kæmper du for?

”Vi har stærkt brug for et Nordfyn med et stort socialdemokratisk aftryk med fokus på arbejdspladser, børn og ældre. Og så skal grøn omstilling opprioriteres.”

Hvad karakteriserer dig som politiker?

”Engagement og erfaring. Jeg har været med i utallige politiske forhandlinger, så jeg kender det politiske håndværk, og jeg ved, hvordan vi kan få mest mulig indflydelse for vores mandat.” 


LIDT OM MIG

POLITISKE POSTER

Kommunalbestyrelsen i Nordfyns Kommune (siden 2009)

Social- og Sundhedsudvalget

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget

Tidl. Formand for Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget

Tidl. Formand for Udsatte Unge Udvalg (§17.4)

Tidl. Kommunekontaktrådet i Region Syddanmark (KKR)


ARBEJDE

Lektor på lærer- og pædagoguddannelsen UC Lillebælt (siden 1999)

Tillidsrepræsentant (siden 2005)

Medlem af bestyrelsen for DM Professionshøjskoler og Erhvervsakademier

Tidl. University College Lillebælt bestyrelse

Tidl. Folkeskolelærer og dagplejeleder

Lederuddannelse DPU


PRIVAT

62 år, gift og har to voksne børn

Boet på Nordfyn i 33 år

Bor i Bogense

Engageret i fritids- og kulturlivet

Elsker gå- og cykelture i den smukke nordfynske natur

 

 

INTERVIEW

Interview med Helle  Waagner i uge 22 på Radio Nordfyn 

 

 

LÆSERBREVE

Debat drikkevandebat: Nordfyn fortjener et ansvarligt landbrug og ren

Nordfyn fortjener et ansvarligt landbrug og rent drikkevand

Rød velfærd og grøn omstilling.   Og her.

Et solidt Nordfyn efter corona-krisen, hvor kernevelfærd prioriteres

Samarbejde er godt – men absolut V-flertal gør det ikke bedre

1. Maj – 2020

Stort tillykke til Foreningen Norden Nordfyn med de 75 år

 

Du kan her se spørgsmål og svar til kandidaterne.

LANDSPOLITIK

Medlem af Socialdemokratiets nationale udvalg for forskning og uddannelse

 

Helle glæder sig til at kæmpe til kommunalvalget 2021! – Her 2017

 

 

Webmaster