Vores kandidatliste til kommunalvalget i november er stadig åben

Kære socialdemokrater på Nordfyn 

Vores kandidatliste til kommunalvalget i november er stadig åben. Har du lyst til at stille op, så kontakt mig gerne for en snak omkring din opstilling. Vores kandidatudvalg står klar til at støtte dig.

Det er et stort spring for de fleste af os, at gå fra privatperson, til at være en offentlig person med valgplakater i lygtepælene; Sådan var det for mig, da jeg stillede op første gang, men husk, det er vigtigt for demokratiet, at der er mange, som der stiller op. Det er vigtigt for fællesskabet og dig personligt at deltage.

Vi er på vej, til at stå stærkt i vores parti, med et spændende hold af kandidater.

Kom med…Tænk over det!

Kontakt

Helle Waagner
5282 5171
hwa@nordfynskkommune.dk

 

Kære Nordfynske Socialdemokrater

Bernt Nikolajsen

Dette nyhedsbrev, som er udsendt 19. marts 2021, er orientering om ændringer i bestyrelsen, Nyvalgt spidskandidat og en ny regionrådskandidat. Der er en hilsen fra vores nyvalgte spidskandidat. 

Generalforsamling 

Tak for god deltagelse i vores generalforsamling lørdag d. 6. marts.  I år foregik det online, i        corona´ens tegn. Vores formand Rikke Jul Andresen flytter bopæl til anden kommune, derfor er der valgt ny formand. 

Undertegnede blev valgt som ny formand. Jeg takker for tilliden, og indtager ydmygt men stolt posten. Jeg er tidligere udvalgsmedlem i flere udvalg i partiet, næstformand, seneste kredsformand og nu så formand. Jeg glæder mig til at samarbejdet med bestyrelsen, A-gruppen & vores kandidater til kommunalvalget. 

Til bestyrelsen var der god opbakning til erfarne kræfter, men også til nye personer i bestyrelsen. Det glædes jeg over – og det er en god blanding af erfaring og nyt.  Tillykke til de ny- og genvalgte. 

Fremtiden ser lys og spændende ud for vores parti, også på Nordfyn. Og husk! Det bedste er, at du også kan være med. 

Bestyrelsen 

Bestyrelsen er allerede i arbejdstøjet (eller rettere fortsat i arbejdstøjet). Bestyrelsen har haft første og konstituerende møde. Næstformandsposten bliver delt mellem Kasper Solberg & Heidi Valentin pga. kommunalvalget. Ny sekretær er Dorte Geisler. Posterne i vores informations-, aktivitetsudvalget & mødeudvalget blevet fint fordelt mellem bestyrelsesmedlemmer og de af Jer, som har haft lyst og overskud til at indgå i vores arbejde. 

Tænker du nu – jeg ville også gerne være med, så skriv til mig. 

Ny spidskandidat
Helle Waagner er vores nye spidskandidat til KV´21. Helle har siddet i kommunalbestyrelsen på Nordfyn i 12 år. Hun har derfor stor politisk erfaring gennem en række politiske poster, som hun har beklædt. Det er bl.a: 

2010 – 2012
Formand for Sundheds-, Kultur- og fritidsudvalget 

2014-2015
Formand for udvalget Udsatte unge (§17.4. udvalg) 

2014-2021
Medlem af Social- og Sundhedsudvalget 

2020-2021
Medlem af Erhvervs-, Kultur-, og Fritidsudvalget 

Helle har således stor erfaring i det kommunalpolitiske. Hun bliver en skarp udfordrer til den nuværende borgmester. 

Vi kan desværre ikke drage fordel af den platform som en borgmesterpost giver, men vi har som parti mange fordele. Vi er mange – Vi er aktive & vi støtter op om vores spidskandidat & kandidater i øvrigt. 

Lige nu kan I like, dele og kommenterer Helles opslag på facebook – Det er vigtigt, så vi kommer ud til så mange vælgere som muligt. 

Der er en hilsen fra Helle Waagner: 

”Kære alle 

Jeg vil hermed takke for den store opbakning og tillid, der er udvist mig i min nye rolle som spidskandidat til kommunalvalget i november 2021. 

Det er en stor og spændende opgave, som jeg allerede er i gang med og som fordrer masser af arbejde i tæt samspil med bestyrelsen, A-gruppen og alle andre i vores stærke og vigtige parti. Jeg går derfor til arbejdet med stor dedikation og vil gøre mit bedste for at leve op til de forventninger, der er. 

Nu er kabalen lagt med Bernt og Kim som henholdsvis stærk formand og kandidat til regionsrådsvalget, og jeg som ny spidskandidat. Et spændende hold af kandidater til kommunalvalget er ved at blive sat, så meget vigtige skridt er taget med henblik på max. Indflydelse som følge af et rigtig godt resultat både til kommunalvalget og regionsrådsvalget. 

Vi skal alle i den grad i arbejdstøjet de kommende 8 mdr., men samtidig skal vi sammen have det både sjovt og hyggeligt på vejen!
Jeg er klar…!
 

Med ønsket til jer alle om en god weekend, når I kommer så langt” 

Ny regionsrådskandidat
Poul Andersen, tidl. folketingsmedlem og regionrådsmedlem de seneste to perioder har valgt at stoppe sit politiske virke, når valgperioden slutter 31/12-2021. 

Det har derfor været en stor glæde at vores mangeårige gruppeformand Kim Johansen valgte at stille op som kandidat til posten. Kim er torsdag aften på Middelfartkredsen ekstraordinære repræsentantskabsmøde blevet valgt uden modkandidater. Det er et godt valg. 

Kim har en stor opbakning både på Nordfyn men også i Middelfart. Men intet kommer af sig selv.  Vi skal bakke op om Kim, støtte osv. undervejs. Regionrådsvalg er tit det usynlige valg men vi kan sammen gøre vores kandidat synlig. 

De bedste hilsner 

Bernt Nicolaysen
Stenløkken 3
5450 Otterup
Mobil: 3036 6967
Mail: berntnicolaysen@live.dk

 

 

 

 

 

Helle Waagner er ny spidskandidat på Nordfyn

[ 

Socialdemokratiet på Nordfyn har onsdag aften den 17. marts afsluttet sin valgprocedure for valg af ny spidskandidat. Valget faldt på Helle Waagner uden modkandidater.

Den 6. marts på partiets generalforsamling, blev Bernt Nicolaysen formand for partiforeningen, hvilket efterlod pladsen som spidskandidat ledig. En enstemmig bestyrelse og A-gruppe, pegede på Helle Waagner, og efter en 10 dages periode, hvor evt. andre kandidater har kunne meddele deres kandidatur, har ingen andre ønsket at udfordre Helle som spidskandidat. Dermed skal Helle stå i spidsen for partiets politiske linje, frem mod KV 21.

Helle Waagner har været valgt til og siddet i kommunalbestyrelsen på Nordfyn i 12 år (tre valgperioder). Hun har derfor stor politisk erfaring gennem en række politiske poster, som hun bl.a. beklædt.

2010 – 2012  
Formand for Sundheds-, Kultur- og fritidsudvalget

2014-2015 
Formand for udvalget Udsatte unge (§17.4. udvalg)

2014-2021 
Medlem af Social- og Sundhedsudvalget

2020-2021
Af Erhvervs-, Kultur-, og Fritidsudvalget

2000 – 2017  
Medlem af Folkeoplysningsudvalget

2014 – 2017  
Medlem af Handikaprådet

2010 – 2013
Næstformand i Kunstudvalget og Nordisk udvalg

2010 – 2012
Medlem af den politiske styregruppe i Kulturregion Fyn

2010 – 2012
Medlem af KKR – Kommune kontakt rådet i Region

Helle Waagner glæder sig til et hårdtarbejdende år, hvor opgaven bliver at sætte stærke socialdemokratiske værdier på dagsordenen i den kommunalpolitiske valgkamp.

Målet er klart. Større politisk indflydelse, og vejen skal banes med Rød velfærd og Grøn omstilling.

Partiet står nu klar, til den store opgave med kommunal- og regionsrådsvalg.

Den nye rokade, med Bernt Nicolaysen som formand, Helle Waagner som spidskandidat til kommunalvalget, og den erfarne Kim Johansen, som spidskandidat til regionsrådsvalget, giver en ro i organisationen, så fokus er politisk indflydelse.

Allerede lørdag den 20. marts samles partiets kandidater virtuelt, til en online – arbejdsdag, hvor strategien og valgkampens store emner tages op.

Den endelige kandidatliste for socialdemokratiet på Nordfyn, offentliggøres i april.

 

 

 

Debat: Biodiversiteten skal fremmes af landmænd og lodsejere

Indlæg i Fyens Stiftstidende.

Af Helle Waagner

Lokaldebat: Nordfyns Kommune har netop fået en nedslående placering som nummer 89 ud af 98 kommuner i “Naturkapitalindekset”. Det betyder, at vi er en af de kommuner, der er dårligst til at sikre levesteder til truede planter og dyrearter.

Ifølge kommunens konservative formand for Teknik- og Miljø-udvalget, Anders Thingholm, så må det være sådan i en landbrugskommune. Selvom jeg anerkender udvalgets initiativer til at fremme grønne tiltag, er jeg uenig i den opfattelse, at vi på Nordfyn kan fraskrive os ansvaret for at bidrage ambitiøst til den grønne dagsorden.

En del af de nuværende initiativer hindres især af frivillighedsprincippet, som i realiteten betyder, at en enkelt landmand eller lodsejer kan blokere for flere andres villighed til at bidrage til almenvældet og naturen.

Er der for eksempel fem lodsejere eller landmænd, der bakker op om at fremme biodiversitet i det vandløb, deres jorde støder op til, kan en sjette ødelægge hele initiativet ved at sætte sig imod. Derfor et det afgørende, at de enkelte landmænd og lodsejere bidrager til at skabe bedre vilkår for den nordfynske natur.

Hvis frivilligheden fortsat fejler, er jeg villig til at drøfte mulighederne, for at kommunen inddrager særligt sårbare naturområder for at sikre biodiversiteten de rette vilkår. 

Hvis frivilligheden fortsat fejler, er jeg villig til at drøfte mulighederne, for at kommunen inddrager særligt sårbare naturområder for at sikre biodiversiteten de rette vilkår. Hvis Nordfyns Kommune skal være en populær bosætnings- og friluftskommune, som både kan tiltrække og fastholde borgere og flere turister og samtidig reelt forbedre den nordfynske natur, er der behov for, at vi sætter fart på udviklingen.

De seneste dages debat om solcelleparker peger tilsvarende på behovet for, at vi lægger en samtænkt grøn strategi for Nordfyn, som sikrer bæredygtige energikilder og udvikling – uden at denne sker på bekostning af biodiversiteten og fælles rekreative naturområder. I og med at vi har Fyns største geografi, har vi både muligheden og pligten til at finde løsninger med mindst mulig gene både for borgere og naturen.

 

Ny dato generalforsamlingen

Rikke Juel Andresen

Kære medlemmer

Generalforsamlingen, der skulle have været afholdt d. 6. februar, er endnu engang flyttet, denne gang til 6. marts.

Samtidig er det på sidste bestyrelsesmøde besluttet at dette års generalforsamling vil blive afholdt som et online møde (elektronisk generalforsamling). Der er normalt ikke er lovhjemmel til at afholde elektronisk generalforsamling, men grundet covid-19-pandemien er det muligt, at generalforsamlinger kan afholdes elektronisk i overensstemmelse med en midlertidig bekendtgørelse fra Erhvervsministeriet. Bestyrelsen har vurderet, at det er nødvendigt at vi får afholdt generalforsamlingen, så den nye bestyrelse kan forsætte det vigtige arbejde blandt andet med valgkampen frem mod kommunal valget i november (KV21).

Der vil inden længe blive udsendt en mødeindkaldelse med link til mødet og med forklaring til hvordan generalforsamlingen afvikles elektronisk. Dagsordenen som er optrykt i sidste blad er stadig den gyldige dagsorden. 

Vi er i bestyrelsen rigtigt kede af at vi ikke kan møde alle jer medlemmer, da generalforsamlingen plejer at være et rigtigt godt sted, hvor vi mødes politikere og medlemmer sammen og har en god debat og nogle hyggelige timer. Dette må vi have til gode til næste år, hvor vi forhåbentligt også kan fejre et godt kommunalvalg! 

Med venlig hilsen

Rikke Jul Andresen
Formand for bestyrelsen for Socialdemokratiet Nordfyn

Se dagsordenen.

Generalforsamlingen

Kære alle medlemmer af Socialdemokratiet Nordfyn

Godt nytår

Jeg håber, at I er kommet godt ind i år 2021, og at vi snart kan se lidt lys for enden af den lange “corona tunnel”. Indtil da må vi bare passe rigtigt godt på hinanden allesammen og holde ud, selv om det er ved at være svært i denne mørke tid. Det er så meget imod vores natur som mennesker, at det sociale liv er sat på pause, det er svært for både unge som ældre. Heldigvis lever vi i en digitaliseret tid, hvor man kan lave et videoopkald, holde videomøder og i det hele tage sende nogle virtuelle kram afsted, og det har vi alle brug for.

Vores årlige generalorsamling skulle vi have afholdt d. 16 januar i Bogense, sådan som det også er annonceret i seneste blad. Men som så meget andet er generalforsamlingen udskudt foreløbig til d. 6 februar, men hvem ved om den dato holder, når vi nærmer os den deadline? Så når bestyrelsen holder næste bestyrelsesmøde midt i januar, tager vi stilling til, hvad vi tror på i forhold til afholdelse af generalforsamlingen på denne dato.

Gruppemødet på mandag d. 11.01 er også lukket for deltagelse af andre end A-gruppen og bestyrelsen, da de,t afholdes som et online møde i stedet. Har I spørgsmål eller kommentarer til dagsordenen er I meget velkomne til at kontakte enten vores gruppeformand Kim Johansen eller mig, så skal vi nok tage det med på mødet.

Mange hilsner

Rikke Jul Andresen

Webmaster