Bogense Rådhus 100 år jubilæum

Helle Waagner ved Bogense Rådhus 100 års jubilæum den 23. juni 2021

Tillykke til Bogense Rådhus

En af Bogenses vigtige bygninger fylder 100 år den 23. juni 2021. Det er Bogense Rådhus, som i sin smukke hvide bygning til daglig rummer en del af Nordfyns Kommunes administration borgmesterens kontor og forskellige funktioner inden for økonomi, it m.v. Bygningen er ”demokratiets hus” i den forstand, at den hvert år danner rammerne om adskillige møder for os folkevalgte medlemmer af kommunalbestyrelsen. For mange af os nordfyn-borgere gemmer rådhuset også lykkelige personlige minder som det sted, hvor vi sagde ”ja” til vores elskede i de smukke rammer i rådhussalen, og mange af os nyder den smukke bygning og den fine klokkespil på vores gåture rundt i Bogense.

Jeg er glad for, at vi i forbindelse med strukturreformen pr. 1. januar 2007 bevarede alle tre rådhuse i Nordfyns Kommune. Det betyder noget for både Søndersø, Bogense og Otterup, at vi alle steder har et fælles orienteringspunkt, der danner rammerne omkring vores kommunale arbejdsfunktioner og demokratiske processer.

Bogense Rådhus blev indviet efter at kvinder i 1908 havde fået stemmeret til kommunalvalg. Og ved grundlovsændringen i 1915, der trådte i kraft i 1918, gav det kvinder stemmeret og valgbarhed til folke- og landstingsvalg. En stor begivenhed i Danmarkshistorien. Inden 1908/1915 var det kun ustraffede, selvforsørgende mænd over 30 år med egen husstand, der havde valg- og stemmeret i Danmark. Alt for mange havde indtil da ikke haft mulighed for at deltage i demokratiets festdage, når vi afgiver vores stemmer til folketings- eller kommunalvalg. I årtier var det meget få kvinder, der blev en del af kommunalbestyrelsesarbejdet. Heldigvis er der kommet langt mere demokrati inden for rådhusets vægge i dag, end der var for 100 år siden. Derfor er der både grund til at fejre selve bygningens fødselsdag, men også de politiske og samfundsmæssige udviklinger, som borgerne på Nordfyn har sikret gennem det sidste århundrede. Derfor stort tillykke til alle ansatte, men også til borgerne, med Bogense Rådhus’ 100 års fødselsdag.

Med venlig hilsen

Helle Waagner
Medlem af kommunalbestyrelsen, Socialdemokratiet
Spidskandidat til kommunalvalget

 

 

Debat: – Vi skal have en helhedsplan for, hvor det er mest hensigtsmæssigt at placere solcelleparker på Nordfyn, inden vi siger ja

Helle Waagner, Bøgevej 6 5400 Bogense. Socialdemokratisk spidskandidat til kommunalvalget på Nordfyn

Lokaldebat: Til kommunalbestyrelsesmødet den 27. maj besluttede Venstre og Konservative med et snævert flertal at sende planerne om et 94 hektar stort solcelleanlæg i Østrup ved Otterup til høring.

Venstre og Konservatives plan er at sige ja til, at solcelleanlægget skal opføres af den internationale koncern European Energy. Dette har sendt en lang række beboere og borgere i Østrup og Otterup området i chok.

 Vi socialdemokrater går stærkt ind for omstilling af vores energisektor, herunder med solcelleparker. Men på kommunalbestyrelsesmødet stemte vi alligevel nej til solcelleanlægget i Østrup ved Otterup.

For os er det afgørende at vente på, at vi får lavet et færdigt kommuneplangrundlag, som i øjeblikket er under udarbejdelse. Derfor mener vi ikke, at kommunen er klar til at sende beslutningen i høring, før vi har en helhedsplan for, hvor det er mest hensigtsmæssigt at placere solcelleparker på Nordfyn.

Anlæggelsen af solcelleanlæg bør selvfølgelig ske på en måde, der sikrer mindst mulig gene for menneskers livskvalitet, landsbyliv, kulturarv, dyreliv og biodiversitet.

Venstre og Konservative burde have ventet på, at kommuneplansgrundlaget for solcelleparker bliver færdiggjort.

Venstre og Konservative burde have ventet på, at kommuneplansgrundlaget for solcelleparker bliver færdiggjort. Vi skal sikre, at grundlaget for at sikre borgernes og naturens velvære er på plads, inden vi giver koncerner fra det private erhvervsliv grønt lys til at opføre solcelleparker. Vi skal tilsvarende være sikre på, at vi ikke får flere solcelleparker parker på Nordfyn end den strøm, der kan afsættes til det danske energinet, som vi er en del af.

For os i Socialdemokratiet et det vigtigt, at kommunalpolitiske beslutninger om solcelleparker sker med bred tilslutning i kommunalbestyrelsen. Derfor ser vi det som problematisk, at Venstre og Konservative på Nordfyn er klar til at haste anlæggelsen af solcelleparker igennem med et snævert flertal, inden vi har en helhedsplan.

 

Gert Rasmussen og Kim Johansen har modtaget Dannebrogsordenen

Fire medlemmer af den nordfynske kommunalbestyrelse  har modtaget Dannebrogsordenens Ridderkors i forbindelse med fejringen af Bogenses Rådhus 100 års fødselsdag.

Ridderkorset blev overrakt af formanden for Folketinget, Henrik Dam Kristensen. De fire var indstillet, da de opfylder kriterierne om, at de enten er i gang med deres femte valgperiode eller på anden vis har haft mere end 16 års tjeneste for den kommunale del af folkestyret.

Borgmester Morten Andersen har udtalt:

– Vi har ikke haft tradition for at indstille medlemmer af kommunalbestyrelsen i Nordfyns Kommune, men fremover ønsker vi at fremhæve forbilleder på, hvordan man kan påtage sig et politisk ansvar i en tid, hvor færre ønsker at gå ind i politik. Dermed er det et skulderklap og en anerkendelse af de kræfter og den tid, som hvervet som folkevalgt kommunalpolitiker kræver. .

De fire Dannebrogsmænd er:  

Mogens Christensen (V). Han blev første gang valgt i 1989 i den daværende Søndersø Kommune. Han er dermed i gang med sit 32. år som kommunalpolitiker og genopstiller til november. Han har været viceborgmester samt haft forskellige udvalgsformandsposter og er i denne valgperiode formand for Social- og Sundhedsudvalget og medlem af Økonomiudvalget.

Gert Ramussen (S), blev valgt ind i Søndersø Kommunalbestyrelse i 1997 og er i gang med sit 24 år. Han er også tidligere udvalgsformand. For tiden er han anden viceborgmester og næstformand for Social- og Sundhedsudvalget .

Ole Taustrup Hansen (V) blev valgt ind i den daværende Otterup Kommunalbestyrelse i 1997. Det er 24 år siden. Han har altid været medlem af Teknik- og Miljøudvalget. Derudover er han i dag medlem af Erhvervs, Kultur og fritidsudvalget samt formand for det lovpligtige Børn og Ungeudvalg.

 Kim Johansen – Gert Rasmussen er blevet Dannebrogsmænd[/caption]Kim Johansen (S) blev valgt ind i Bogense Byråd i 2001 og er nu i gang med sit 20. år som folkevalgt. Han var Socialdemokratiets nordfynske frontfigur i over 10 år. I denne valgperiode er han formand for Arbejdsmarkedsudvalget og medlem af Erhvervs- Kultur og fritidsudvalget. Han er tidligere viceborgmester.

 

 

 

 

Miljødag – Hver dag

Forestil dig at du er i år 2025. Vi er hos en nordfynsk familie, to forældre og et barn i folkeskolen og et barn på ungdomsuddannelse. De har i mange år haft to biler. Den ene kører med benzindrevet motor, den anden på diesel. Deres kommune har i årene 2020-2025 investeret i el ladere, og er nu på forkant med den næste udvikling af brintbiler. Deres to biler er blevet til en el bil. Det er godt, at naboen kører samme vej på arbejde, så kan de lave samkørsel. Familien har taget den grønne handske op, og forfølger den grønne linje. De er flyttet over til den nye del af Nordfyn, hvor det at bo tæt på skov og natur med masser af biodiversitet giver dem en følelse af at skabe liv til insekter, sommerfugle, bier etc. Husene er helt naturligt bæredygtige, og der er en neutral CO2 udledning, måske endda negativ CO2 udledning.

Yngste-manden kan nu cykle af den fine nylagte cykelsti til skolen. Førhen skulle han køres i skole, da skolevejen er smal, og bilisterne ikke altid kører med den rette fart. Nu er der kommet cykelsti. Den bruges også ivrigt af små og større skolebørn samt de arbejdende voksne. Også om vinteren, da der er lys på noget, måske hele strækningen.

Den ældste bruger den kollektive trafik til at nå den nye ungdomsuddannelse i kommunen. Busruterne er justeret, så flere unge kan tage med i samarbejde med flextrafik. Busserne kører i øvrigt nu alle på el.

Kommunen er blevet mere grøn, befolkningen tænker mere grønt og flere løsninger er CO2 neutrale eller i god balance med naturen. Befolkningen er blevet inddraget og hørt. I fællesskab laver vi en god grøn løsning med god inddragelse.

Den kommune kæmper vi for i Socialdemokratiet på Nordfyn – For et bæredygtigt Nordfyn.

Socialdemokratisk kandidat til kommunalbestyrelsen

Bernt Nicolaysen
Stenløkken 3
5450 Otterup

Vores vilde Danmark

Socialdemokratiet har lavet en landsdækkende kampagne: “Vores vilde Danmark” med miljøminister Lea Werdelin i spidsen.

Aktiviteten består i at udlevere en pjece og en pose frø med hjemmehørende planter.
Det gælder også om at skabe relationer til vores borgere (vælgere). Vi er derfor med i kampagnen.

Bestyrelsen har besluttet at Otterup, Bogense, Morud og Søndersø besøges.

 

 

Vild med Danmark 6. juni i Bogense

Helle Waagner – Vild med Danmark 6. juni i Otterup

Kasper Solberg – Vild med Danmark 6. juni i Bogense

Vild med Danmark 6. juni i Bogense

Vild med Danmark 6. juni i Bogense

Vores vilde Danmark

Kandidatlisten er klar

Efter en spændende urafstemning er kandidatlisten til kommunalvalget klar. Der var en stemmeprocent på 47,71574, der er tilfredsstillende.

Mogens Jørgensen fra kandidatudvalget fortalte følgende på bestyrelses- og kandidattræffet den 19. maj:

Vi har nu været igennem en urafstemning om Socialdemokratiets placering på stemmesedlerne til November 2021.

Forslaget om at afholde en digitat urafstemning, hvor alle medlemmer får og har haft adgang til en afstemning, blev vedtaget på vores ekstraordinære generalforsamling. Det er den helt rigtige måde at afholde afstemning på, det at give alle medlemmer denne mulighed. Forud for afstemningen, har hver kandidat kunnet præsentere sig ved at læse om hver enkel kandidat på vores hjemmeside www.socialdemokratiet-nordfyn.dk

Der er opstillet 16 kandidater, og der er repræsentation fra hele det store geografiske område som Nordfyns kommune dækker.

Det er os (valgudvalget) en fornøjelse at kunne præsentere såvel erfarne lokalpolitikere og så sandelig også nye kandidater – der alle har givet udtryk for og vist en stor interesse i at engagere sig i lokalpolitik. For os er det naturligt at hver person tager sit udgangpunkt i sit eget nærområde hvor man bor, har fokus på egne interesser og vigtigt de vil engagere sig i denne. Lokalpolitik er og Nordfynsk politik så der hvor man bor og kommer fra er det helt legalt at medtage egne politiske synspunkter og gøre dem til Nordfynske synspunkter.

I kandidatudvalget, som her ved afslutningen har 2 medlemmer og det er Frank-Larsen ( Bogense ) og undertegnede Mogens ( Morud/Bredbjerg ), der sammen med Jan Poulsen har ansvaret for en sikker gennemførelse og hemmelig afstemning. Hverken Frank eller Jan kunne i dag være tilstede ved offentliggørelsen af resultatet.

Det er ikke sådan, at vi ikke gerne ser flere kandidater der vil lade sig stille op frem til kommunalvalget den 16. november. Vi tager gerne en drøftelse og snak med hver enkelt der kunne tænke sig at gøre en lokalpolitisk karriere så henvend dig blot til os. Vi har også i vores medlemsliste plads til flere medlemmer – du skal vare velkommen.

Her har du resultatet. 

 


1.

Helle Waagner. Som spidskandidat deltog Helle jo ikke i urafstemingen.

Læs nærmere om Helle.

2.
Kasper Solberg.

Læs nærmere om Kasper.

3.
Bernt Nicolaysen.

Læs nærmere om Bernt.

4.
Anette Lykke Jensen.

Læs nærmere om Anette,

5.
Dorte Schmidt.

Læs nærmere om Dorte.

 

6.
Brian Lebæk.

Læs nærmere om Brian.

7.
Gert Block Hættlein Rasmussen.

Læs nærmere om Gert.

8.
Heidi Valentin.

Læs nærmere om Heidi.

9.
Johnny Kristtensen.

Læs nærmere om Johnny.

10.
Trine Wenckheim.

Læs nærmere om Trine.

11.
Idrees Haider.

Læs nærmere om Idrees.

12.
Sigridur (Sigga) Thorvaldsdottir.

Læs nærmere om Sigridur (Sigga).

13.
Jane Lydia Gulbæk.

Læs nærmere om Jane.

14.
Thomas Myske Mrzglod.

Læs nærmere om Thomas.

15.
Arne Erlund.

Læs nærmere om Arne.

16.
Svenn Kopp.

Kandidaterne der var til stede ved bestyrelses- og kandidattræffet den 19. maj, der blev holdt på Kystskolen (Krogsbølle skole).
Foto: Erling Jensen.

Webmaster