Jeg er indfødt nordfynbo, bor i Otterup og er gift med Tina, der er leder i ældreplejen i Odense. Vi har to voksne børn. Jonas der har læst Offentlig Administration og Katrine der er psykolog.
Jeg er udlært smed, men er i dag lokomotivfører hos DSB. Her er jeg også kørelærer og med til at uddanne nye kollegaer.

Jeg blev første gang valgt til kommunalbestyrelsen i 2013, og brænder fortsat for at gøre Nordfyn til et endnu bedre sted at leve og bo – FOR ALLE !

Min vej ind i politik, gik gennem, at være formand for bestyrelsen i Børnehaven Kastanjegården og skolebestyrelsen på Otterup Skole. Det var spændende og udfordrende arbejde, at være med til at skabe bedre forhold for børn og unges udvikling, uddannelse og trivsel. Det gav mig interesse for at tage aktivt del i politik og derigennem søge indflydelse på den positive udvikling i hele kommunen.

Børn og unge har stadig min store interesse. Jeg arbejder fortsat for at skabe de bedste forhold, både for dem der har let ved tingene og dem som har det svært.

Jeg er næstformand for Teknik- og Miljøudvalget.
Her har jeg i alle årene arbejdet feg er næstformand for Teknik- og Miljøudvalget.or, at tage vare på natur og miljø og samtidig skabe en velfungerende infrastruktur med gode bæredygtige løsninger.

Natur, klima og miljø er heldigvis meget oppe i tiden, men det har hele tiden ligget mig meget på sinde, at vi skal passe på vores natur og omgivelser.

Handicaprådet er også et hjertebarn.
Her er jeg, sammen med søde og kompetente repræsentanter for organisationerne, med til at rådgive kommunen om forhold og beslutninger, så der skabes bedst mulige forhold for handicappede på Nordfyn.
Det er meget givende og jeg var i sidste periode næstformand.

Som medlem af Det Grønne Råd får jeg et nuanceret indblik i natur og miljø.
Her mødes Naturfredningsforening, landbrugsorganisationer og mange andre naturinteresser for at give input til kommunens natur, miljø og klimaindsatser.

Jeg er formand for Hegnssynet på Nordfyn
.
Hegnssynets arbejde er meget spændende og udfordrende, da vi møder mange forskellige uenigheder og konflikter. Vores mål er, at forlige parterne og det stiller af og til store krav til forståelse og tålmodighed.

Jeg er tillidsvalgt for Dansk Jernbaneforbund
.
Jeg formand for turudvalget og har været medlem af lokalgruppe-bestyrelse og repræsentant i LO Fyn.

Tidligere har jeg været valgt til bestyrelsen for Socialdemokratiet på Nordfyn og næstformand i Kredsbestyrelsen.

Mærkesager:

Plads til alle.
I Nordfyns Kommune skal der være plads til alle, og alle skal have så godt et liv, som muligt.
Nordfyn skal rumme både dem som ikke lige passer ind, og de helt ”almindelige”.

De svage
.
Som politikere skal vi sikre at kommunen støtter og hjælper de, der har det svært og har behov for hjælp.
Rammes man af livets hårdhed, skal man have den nødvendige hjælp til at komme godt videre.

De stærke

Vi skal sikre gode muligheder for dem med de gode ideer og gå på mod. De skal trives og sætte ting i gang, til gavn for os alle. Foreninger, ildsjæle og virksomheder, skal have gode udviklingsmuligheder.

Natur/Miljø.
At vi passer på naturen, er en forudsætning for at vi overhovedet er her i fremtiden, og burde være en selvfølge !
Vi skal bruge og nyde naturen, men det skal ALTID være på naturens betingelser.
Biodiversiteten skal bevares og udvikles, og der skal skabes flere sammenhængende naturområder, hvor dyre- og planteliv kan trives naturligt.
Hensynet til natur og miljø, skal tænkes ind i al kommunens aktivitet og planlægning.

At det vi siger, også er det vi gør !

Bedste hilsner

Brian Lebæk

Webmaster