Helle Waagner ved Bogense Rådhus 100 års jubilæum den 23. juni 2021

Tillykke til Bogense Rådhus

En af Bogenses vigtige bygninger fylder 100 år den 23. juni 2021. Det er Bogense Rådhus, som i sin smukke hvide bygning til daglig rummer en del af Nordfyns Kommunes administration borgmesterens kontor og forskellige funktioner inden for økonomi, it m.v. Bygningen er ”demokratiets hus” i den forstand, at den hvert år danner rammerne om adskillige møder for os folkevalgte medlemmer af kommunalbestyrelsen. For mange af os nordfyn-borgere gemmer rådhuset også lykkelige personlige minder som det sted, hvor vi sagde ”ja” til vores elskede i de smukke rammer i rådhussalen, og mange af os nyder den smukke bygning og den fine klokkespil på vores gåture rundt i Bogense.

Jeg er glad for, at vi i forbindelse med strukturreformen pr. 1. januar 2007 bevarede alle tre rådhuse i Nordfyns Kommune. Det betyder noget for både Søndersø, Bogense og Otterup, at vi alle steder har et fælles orienteringspunkt, der danner rammerne omkring vores kommunale arbejdsfunktioner og demokratiske processer.

Bogense Rådhus blev indviet efter at kvinder i 1908 havde fået stemmeret til kommunalvalg. Og ved grundlovsændringen i 1915, der trådte i kraft i 1918, gav det kvinder stemmeret og valgbarhed til folke- og landstingsvalg. En stor begivenhed i Danmarkshistorien. Inden 1908/1915 var det kun ustraffede, selvforsørgende mænd over 30 år med egen husstand, der havde valg- og stemmeret i Danmark. Alt for mange havde indtil da ikke haft mulighed for at deltage i demokratiets festdage, når vi afgiver vores stemmer til folketings- eller kommunalvalg. I årtier var det meget få kvinder, der blev en del af kommunalbestyrelsesarbejdet. Heldigvis er der kommet langt mere demokrati inden for rådhusets vægge i dag, end der var for 100 år siden. Derfor er der både grund til at fejre selve bygningens fødselsdag, men også de politiske og samfundsmæssige udviklinger, som borgerne på Nordfyn har sikret gennem det sidste århundrede. Derfor stort tillykke til alle ansatte, men også til borgerne, med Bogense Rådhus’ 100 års fødselsdag.

Med venlig hilsen

Helle Waagner
Medlem af kommunalbestyrelsen, Socialdemokratiet
Spidskandidat til kommunalvalget

 

 

Webmaster