Birna Harfeld Friislund

Nr. 9 på listen.

Jeg stiller op til byrådet som kandidat for Socialdemokratiet, fordi jeg tror på vores vision om, at vi skal være fælles om Nordfyn, og jeg glæder mig til at arbejde for dette.

Fælles om Nordfyn

Jeg vil være med til at kæmpe for, at vi investerer os ud at fremtidige sparekrav frem for at spare på vores ansatte og de mennesker, som hver dag knokler i kommunen, til gavn for udsatte borgere, børn og ældre, og i sidste ende til gavn for os alle.

Hvem er jeg?

Jeg er 36 år, mor til 2 børn og bor sammen med min kæreste gennem 17 år.

Jeg er født og opvokset i Søndersø by, og efter et par år i Odense flyttede jeg sammen med min kæreste retur til Nordfyn. Først et par år i Bogense og siden i eget hus ude i markerne mellem Skamby og Rostrup.

Jeg arbejder til dagligt som socialrådgiver inden for beskæftigelsesområdet i Odense.

Jeg har gennem mit arbejde erfaret, hvor stor betydning byrådets værdier og holdning har på det daglige arbejde i og for kommunens borgere.

Samtidig har jeg en grundholdning om, at alle, som kan selv, skal selv, og dem som ikke kan selv, har alle vi andre en pligt til at hjælpe efter bedste evne og retfærdighed.

Hvilket for mig er en inspiration til at ville gøre en positiv forskel i min egen kommune.

Jeg brænder for at kunne være med til at gøre en forskel, der hvor beslutningerne træffes, og være med til at påvirke beslutningerne omkring vores kommune i forhold til de idealer, jeg tror på omkring fællesskab og social retfærdighed.

Webmaster