Formand Niels Henrik Nielsen

Bestyrelsens beretning for året 2018 til generalforsamlingen den 12. januar 2019.

Kære medlemmer.

Så er vi samlet igen til vores årlige generalforsamling, hvor vi både kigger tilbage på året der er gået og ser fremad på hvad der skal ske i 2019.

Vi plejer også lige at skele lidt til hvad der sker i det store udland, og det kunne vi bruge hele dagen på med alt det der er gang i, men det er slevfølgelig det herhjemme vi vil beskæftige os mest med.

……….

Vi er mange der spændt kigger mod USA og venter på, hvad der mon sker derovre. De har jo fået en præsident, der ikke helt ligner de andre, og han agerer heller ikke helt som en sådan.

Han fyrer rask væk sine ministre og rådgivere, hvis de ikke har samme mening som ham, han trækker USA ud af handelsaftaler og starter handelskrige, han trækker USA ud af klimaaftaler og forsøger at overbevise amerikanerne om, at den globale opvarmning er det rene opspind. Det er utrolig trist, at et land der burde gå forrest og vise vejen nu kun arbejder for egne interesser.

Det bliver spændende at se om den menige amerikaner kan se, hvad der sker, og vælger en ny præsident næste gang, eller han får 4 år mere. Desværre er der ikke lige nu nogen demokratisk kandidat, der ligner en der kan slå ham, sådan som jeg ser det.

Her i Europa synes jeg også det roder lidt mere end godt er. Der er politisk ustabilitet i Frankrig og svenskerne kan ikke finde en ny statsminister, måske lykkes det nu alligevel efter 4 måneder.

Men det er værste er nok Englændernes brexit. Det er ikke lige det, der gavner fællesskabet her i Europa. At det tilsyneladende heller ikke kan lade sig gøre at få aftalt, hvordan det skal foregå, samt hvordan vi skal samarbejde bagefter, gør det ikke bedre.

Vi fornemmer, at mange englændere har indset, at det måske ikke var den rigtige løsning at forlade samarbejdet, og fortalerne for det forsvandt jo også ret hurtigt efter afstemningen. En ny folkeafstemning er blevet efterlyst, men jeg tror tiden er forpasset.

Allerede her i maj bliver der jo valgt et nyt parlament uden englænderne, som har 73 medlemmer i det nuværende parlament. Antallet bliver så reduceret fra 751 til 705 medlemmer, og Danmark står dermed til at få et mere, fra 13 til 14, hvis det bliver den nye virkelighed.

EU valget afholdes den 26. maj her i Danmark, og vi skal have valgt Christel igen, som nu er opstillet som nr. 2 på listen efter vores spidskandidat Jeppe Kofoed.

Det er jo Regionen, som er ansvarlig for hendes valgkamp, men vi får selvfølgelig også nogle opgaver her i partiforeningen, blandt andet ophængning af plakater.

……….

Jeg vil ikke sige ret meget om hvad der sker i folketinget, det vil jeg overlade til Dan.

Men vi går spændt og venter på hvornår Lars Løkke udskriver valg. Sidste mulighed er den 17. juni, da valget i 2015 var den 18. juni. Men så vil valgkampen kollidere med EU valget, så mon ikke det bliver afholdt, så det er afviklet før EU valgkampen. Chancen for han laver det samme dag som EU valget er nok minimal.

Han sidder jo og venter på bedre meningsmålinger for ham, men så tror jeg han kan vente længe.

Det er jo kredsen, der er ansvarlig for valgkampen. Strategien er klar og 800 valgplakater og strips ligger klar. Det bliver partiforeningens opgave at hænge plakater op, omdele materialer og evt. afholde arrangementer.

Der bliver afholdt opstartsmøde valgkamp lørdag den 23. februar på Tingstedet, hvor Dan og Emil, som er ansvarlig for valgkampen, kommer og giver startskud til valgkampen til alle de frivillige.

Vi er ved at planlægge det, og vi mangler stort set kun at få navne på, så i kan godt regne med at blive kontaktet i den nærmeste fremtid.

Det er vigtigt, vi sikrer ham så godt et valg som muligt. Jo bedre valg jo større indflydelse giver det ham uden tvivl.

……….

2018 har været et forholdsvis stille år, et mellemår, det har det første år efter et kommunalvalg som regel altid været.

Det lykkedes jo som bekendt ikke at vinde borgmesterposten, og venstre fik endda absolut flertal. Det var ikke tilfredsstillende, så det har vi selvfølgelig evalueret på sammen med gruppen, og vi var enige om, at vi skulle være meget bedre til at sætte dagsordenen og få udmøntet vores politik til forslag i kommunalbestyrelsen. De ting vi så får indflydelse på, og der har faktisk været nogle stykker, skal vi så være meget bedre til at få kommunikeret ud som vores.

Vi har været så heldige, at et af vores medlemmer, som til daglig arbejder med kommunikation, har tilbudt at hjælpe med det. Han er kommet med en række forslag til kommunikation, og vi er nu ved at føre nogle af dem ud i livet. Blandt andet bedre brug af de sociale medier.

Vi havde planlagt at deltage i flere forskellige aktiviteter, men det lykkedes kun at komme til sommer i Søndersø. Vi er enige om, at deltagelse i gadearrangementer er for politikerne, men når de ikke havde mulighed for at deltage aflyste vi.

Vi har derfor bedt gruppen om at tage en snak om hvilke aktiviteter de mener har værdi for dem. De har meldt tilbage, det er ikke gadeaktiviteter som by night, men gerne temamøder, hvor alle partier deltager og også gerne med organisationerne.

Vi må så prøve at finde ud af hvad vi skal arbejde med fremadrettet. Vi håber selvfølgelig de vil bakke op om Dan og Christel i de kommende valgkampe.

……….

Efter generalforsamlingen sidste år konstituerede vi os med Jesper Knudsen som næstformand. Sekretærposten blev ikke besat, men er gået lidt på skift, hvilket også har fungeret fint. Vores to suppleanter er i løbet af året indtrådt i bestyrelsen. Jette Rohde har afløst Brian Lebæk og Anette har afløst Kim Sørensen.

Vi har afholdt 10 bestyrelsesmøder gennem året, det ene sammen med gruppen. Vi deltager også i gruppemøder hvis muligt.

Som vi snakkede om sidste år, har vi prøvet at lave 2 af gruppemøderne som møde med fokusgrupper og efterfølgende gruppemøde. Vi har også prøvet at invitere organisationerne med til to gruppemøder, og det var en positiv oplevelse, som vi fortsætter med. De skulle så gerne være medvirkende til vores politikudvikling.

……….

Vi har som vi plejer deltaget i partiets kongres i Ålborg i september. Det var en temakongres, som løb over to dage. Det var Jesper, Bruno og undertegnede, der deltog som vores tre delegerede her fra Nordfyn. Det var som sædvanlig en dejlig oplevelse, og Mette bliver bare bedre og bedre til at holde disse taler.

……….

KPU er vores kommunalpolitiske udvalg her i kommunen. Det er et udvalg under LO Fyn, og her sidder repræsentanter fra forskellige forbund og nogle tilforordnede. Der har desværre ikke været meget aktivitet i 2018, og nu er udvalgets formand Anne Mette Markussen fra malerfundet stoppet, da hun er blevet valgt som forbundssekretær i maleforbundet. Der er desværre ikke fundet en ny formand endnu, så indtil videre er Helle Nielsen tilforordnet til vores bestyrelse.

LO og FTF besluttede som bekendt at fusionere her pr 1. Januar under det nye navn Fagbevægelsens Hovedorganisation. 80 fagforbund og 1,4 millioner lønmodtagere er nu samlet i en organisation. Vi venter nu på, om fusionen også betyder ændringer for det lokale arbejde i KPU, men det har vist ikke været på dagsordenen endnu.

……….

Vi har også i 2018 deltaget i de sædvanlige 1. maj arrangementer her på Nordfyn.

Morgenappel hos 3F i Søndersø med kaffe og flere talere, som 3F arrangerer, fest i Bogense til middag og et arrangement i Otterup sidst på dagen.

  1. maj i Bogense har sit helt eget udvalg, hvor der sidder repræsentanter fra LO, 3F, AOF, SF, EL og så os, og det har også sin egen økonomi. Der vil ske nogle ændringer i arrangementet her i 2019, blandt andet får vi et større telt, så vi ikke vil være afhængige af vejret.

Arrangementet i Otterup er vores eget, men det bliver formentlig ikke videreført i år. Det er svært at skaffe hjælpere til det.

LO giver tilskud, så vi har ikke haft udgifter til 1. maj de senere år.

……….

2018 bliver et godt år for AOF Odense & Nordfyn, jeg beretter bliver, for året er ikke endeligt afsluttet. På det seneste bestyrelses møde, blev vi orienteret om, at 2018 vil slutte som et godt år. Vi bestyrelsesmedlemmer, valgte fra Nordfyn har god og stor indflydelse på de opgaver og planer, der arbejdes med i bestyrelsen. Organisatorisk har det seneste halve år af 2018 hovedsageligt drejet sig om, hvorledes AOF organisationen på Fyn, fra 1. januar 2019, er sammensat.

AOF Danmark har i 2018 ændret meget i dens organisering, og denne ændring har fået indflydelse på Centerstrukturen for AOF i hele Danmark. På Fyn er der fra 1. januar 2019, nu 2 centre. Center Odense, som vi fremover er en del af, består af kommunerne Middelfart, Assens, Nordfyn, Odense, Kerteminde og Nyborg. Med dannelsen af dette nye center skal vi fremover kunne tilbyde en større palet af Folkeoplysende voksenundervisning, ordblinde undervisning og Forberedende Voksen Undervisning. Vi skal i fremtiden kunne løse større opgaver for de faglige organisationer, de fynske kommuner, herunder gennemføre undervisning i samarbejde med folkeskolerne. Jeg ser frem til vi indbyder til dialog og aftaler om afholdelse af Folkeoplysende voksenundervisning med folkeskoler, med fagforeninger, med boligforeninger, hvor dette er muligt og med den enkelte kommune. Vi skal i fremtiden lave aftaler med VUC i såvel det nordfynske område, som i det øvrige store geografiske område, som Center Odense dækker. Jeg ser det som en mulig opgave også at indgå i samarbejder med afholdelse af kulturelle arrangementer med vore biblioteker, med borger foreninger og lokalråd, og ellers indgå i samarbejder, AOF palletten af folkeoplysende tilbud kan nyde fremme. I Nordfyns kommune er der i 2017 og foreløbig i 2018 afholdt følgende folkeoplysende undervisning: 2017: 165 deltagere og 206 timer 2018: 215 deltagere og 210 timer. Ikke nogen fantastisk udvikling – nærmest uændret, så 2019 skal gerne blive bedre. De økonomiske rammer for Nordfyns kommune er i 2019 forbedret således, at alle aftenskoler aconto kan få udbetalt det maximale tilskud til folkeoplysende aktivitet. Der henstå yderligere en uudnyttet ramme, som der frit kan søges I, begrundelsen alene er at der er tale om en yderligere aktivitet – der ikke budgetmæssigt er indeholdt i den første ansøgning pr. december 2018. Vi skal bare klø på, og få lavet aftale med dem, der vil lave aftaler med os.

Hos AOF har vi et ”programudvalg” som bidrager til og med emner, som vi mener der skal forsøges at blive afholdt folkeoplysende aktiviteter i, og hvor alle i bestyrelsen inviteres til at medvirke. Vi er der for at holde AOF levende, proaktiv og en aktiv samarbejdspartner for alle. Vore ideologiske værdier må gerne være synlige i vores undervisnings og foredrags virksomhed. Tak til skoleledelsen ved Gitte Overgaard og samarbejdspartnere, for et inspirerende samarbejde i 2018 og ligeledes ønsker jeg at udtrykke en tak, for et solidt samarbejde med den Socialdemokratiske bestyrelse på Nordfyn.

……….

Det er lykkedes at få de tre planlagte blade Nordfyn ud i 2018. I har faktisk fået fire, men det første var nr. tre fra året før. Det kom først i januar på grund af valget.

Bladene er ikke lige store, men det afhænger af hvor meget stof der kommer ind. Det svinger meget. Vi er tilfredse med den tekniske kvalitet af bladene, og vi håber i er tilfredse med indholdet, ellers må i råbe højt. Det er den eneste måde vi kan gøre det bedre.

Vi planlægger også at der skal udkomme tre blade i år. I april, september og december.

Vi har udsendt enkelte nyhedsbreve pr mail, og vi har nu haft den nye hjemmeside siden valget. Begge disse vil indgå i det kommende arbejde med at forbedre vores kommunikation og synlighed.

……….

Vi har desværre haft en nedgang i medlemstallet i 2018. Vi er gået fra 238 til 224. 21 udmeldte og 7 indmeldte. Der er ikke nogen linje i det. Intromedlemmer, der ikke betaler, dødsfald, flytninger og utilfredshed med den førte politik på borgen, især flygtninge.

……….

Den tidligere DSU formand i Middelfart meddelte sidste år, da han fratrådte som formand, at han nu ville bruge tid på at etablere en DSU afdeling her på Nordfyn. Derudover bruger han også tid på planlægning af Dans valgkamp.

Vi har stort set ingen DSU medlemmer her, og det er ikke lykkedes Emil at få startet noget op endnu.

De har dog fået lov til at have base hos 3F i Søndersø, når de kommer i gang.

……….

Og så kan jeg orientere jer om, at jeg har besluttet, at der er brug for nye og yngre kæfter her på formandsposten i partiforeningen. Jeg har efterhånden deltaget i en del valgkampe til kommunalvalg uden den store succes. Vi har vundet et enkelt valg men aldrig borgmesterposten. Jeg kan mærke jeg ikke har den samme gejst som tidligere, så jeg tror det er det rigtige tidspunkt at stoppe om et år, når jeg er på valg igen. Så er der to år til, at en ny ledelse kan forberede sig til det næste valg.

Jeg vil så til at koncentrere mig lidt mere om de andre ting jeg arbejder med.

……….

Til slut vil bestyrelsen og jeg gerne sige tusind tak til alle der støtter os og vores arbejde. En stor tak til vores samarbejdspartnere kredsbestyrelsen, LO, AOF Odense og Nordfyn samt vores folkevalgte i kommunalbestyrelsen, Regionsrådet og Christiansborg for et godt samarbejde gennem året, og også tak for lån af lokaler hos 3F.

Og sidst men ikke mindst en stor tak til min bestyrelse for et godt samarbejde gennem året. Det er altid en fornøjelse at være sammen med jer, og jeg synes vi har en god dialog omkring tingene. Tak for det.

 

Webmaster