Arne Erlund

Nr. 14 på listen.

63 år, gift og har 2 voksne børn og 4 børnebørn.

Er på efterløn.

Jeg bor i Kappendrup.

Jeg var medlem af kommunalbestyrelsen i den første valgperiode af Nordfyns Kommune, valgt for Nordfynslisten, som jeg var medstifter af. I den periode var jeg medlem af Teknik – og Miljøudvalget. Især miljøet har altid haft min bevågenhed. Nu stiller jeg op for Socialdemokratiet, og vil her kunne bruge min viden og erfaring bedre.

Skole og daginstitutionerne er et andet område, der heller ikke kan undvære en stor bevågenhed. Her kommer hele debatten om strukturen af disse ind. Jeg vil kæmpe for at bevare skoler og daginstitutioner i lokalområderne, da de er vigtige for bosætningen.

Jeg siger stop for flere udliciteringer. Igennem de senere år har vi set en del udliciteringer i kommunen, og jeg ønsker de udliciteringer, der er gennemført, rullet tilbage, når dette er muligt. Især udliciteringen af rengøring og pasningen af de grønne arealer har medført ringere standarder og givet dårligere arbejdsforhold for de ansatte. Stress og ekstra nedslidning er prisen for medarbejderne. Institutionerne er ofte mangelfuld rengjorte, og slitage af bygningerne på længere sigt kan vise sig at blive ret kostbart.

Infrastrukturen i kommunen halter stadig bagud efter 12 år med Nordfyns Kommune. Daglig forbindelse mellem de 4 hovedbyer er stadig et stort ønske blandt mange borgere og vigtig for at få kommunen til at hænge sammen.

Lokalrådene i kommunen skal styrkes. De er meget vigtige for livet og bosætning i de små bysamfund. Jeg er selv engageret i Hjadstrup/Lunde lokalråd, hvor vi kæmper for at blive hørt og taget alvorlig, når nye tiltag skal på banen.
Tlf . – 6137 7740 / 6485 1720

 

 

Webmaster