Anette Lykke Jensen

Nr. 5 på listen.

Jeg hedder Anette Lykke Jensen, er gift, bor i Særslev og har 3 voksne børn.

Jeg blev valgt ind i kommunalbestyrelsen i 2013.

Jeg sidder i kommunalbestyrelsens Børn- og Ungeudvalg, ligesom jeg er en del af det lovpligtige udvalg, der tvangsfjerner børn, og jeg er også en del af det tværfaglige udvalg, der tager hånd om børn fra 0 til 25 år. Det har ikke altid været en dans på røde roser, men når jeg ser tilbage på de 4 år, så er det med stor glæde i hjertet.

Den nye skolereform var akkurat lige trådt i kraft, da den nye kommunale periode startede. Inklusionspolitikken havde sin spæde opstart, og der har været rigtig mange ting at skulle sætte sig ind i. Men som tiden er gået, har jeg fundet mig godt tilrette i det politiske element. Faktisk så godt, at jeg vil krydse alle fingre for at blive valgt ind igen.

Jeg er også en del af socialdemokraternes bestyrelse som sekretær, hvor jeg får gode input til mit politiske arbejde i de drøftelser, der er på møderne. Jeg deltager også i socialdemokraternes eget lille børn– og ungeudvalg, hvor jeg giver informationer videre fra det politiske arbejde til de, der har lyst til at høre mere om, hvad jeg politisk går og laver, og hvad der rører sig i det politiske system.

Vi skal værne om vores børn og ældre. Vi skal sætte tidligt ind med hjælpen, hvor det er nødvendigt. Nogen gange synes jeg, det kan være svært at vælge præcist, hvor der skal sættes ind. Derfor er jeg også godt tilfreds med det budget, der er lagt for 2018, idet der er sat penge af til netop den tidlige indsats. Alle har krav på at få den hjælp, der skal til for at få en god start på livet, en uddannelse, et godt voksenliv og et værdigt ældreliv.

Da jeg stillede op som kandidat i 2013, havde jeg blandt andet en vision om at få flere cykelstier i kommunen, og jeg er godt tilfreds med cykelstien fra Morud til Søndersø, og den der er etableret fra Søndersø by til Dallund Slot. Jeg tror på, at der vil være mange flere, der vil benytte cyklen, når blot vejen er sikkerhedsmæssig forsvarlig at færdes på. Både børn og ældre vil få stor gavn heraf i form af motion og gode oplevelser på cykel med kaffekanden i cykelkurven.

Det skal være rart, sikkert og ikke mindst trygt at bo i Nordfyns Kommune uanset om man er nyfødt eller 85 år, for alle har ret til et værdigt liv.

 

 

Webmaster