Læserbrev.

Måske kan du huske dengang, du sad i skolen. Måske var du, som jeg en af dem, der læste Gummi Tarzan. Vi synes, det var sjovt at bogstaverne fløj omkring i bogen, når han skulle læse op. Gummi Tarzan havde stort besvær med at få styr på bogstaverne.

Helt så sjovt er det ikke at være den, hvor bogstaverne flyver rundt. De andre børn i klassen ser ud til at det er spændende og let at lære bogstaver, sætte dem sammen til ord og senere skrive tekster, og historier. Alle kender nok til den, der sidder tilbage og kæmper en brav kamp uden det hjælper. Det kender jeg alt for godt som skolelærer.

Gummi Tarzan brød sig ikke om skolen. Han skulle leve op til alt for store krav både hjemme og i skolen. Resultatet var at han flygtede ind i en fantasiverden, og væk fra skolen – forståeligt. Her mange år senere er lærere, pædagoger, skoleledere og politikere blevet mere opmærksom på ordblindhed. Men pt. er resultatet det samme for de fleste. Lav selvtillid, lavt selvværd, manglende lyst til at gå i skole, manglende lyst til uddannelse og et stempel som uintelligent. Intet kan være mere forkert.

Heldigvis er der redskaber til at håndtere ordblindhed, men der mangler stadig uddannelse/efteruddannelse til lærere, der mangler en struktur omkring udfordringen dvs. en overordnet koordination. Forældrene er frustreret, børnene mister glæden ved at gå i skole. Også i de nordfynske skoler. Det skal vi have løst. Derfor kæmper socialdemokratiet og jeg for:

  • Mere uddannelse til skolens læsevejledere samt alle lærere.
  • Udbredelse af redskaber, der kan hjælpe hvert eneste barn med ordblindhed.
  • Konstaterer og diagnosticerer ordblindhed tidligst muligt, gerne fra 1. klasse.

Socialdemokratiet og jeg vil gøre en indsats for at hvert barn med ordblindhed bliver set. Alle børn skal have den rette hjælp, så tidligt som muligt.

Kandidat for socialdemokratiet til kommunalbestyrelsen.

Bernt Nicolaysen
Stenløkken 3
5450 Otterup

Webmaster