Fire medlemmer af den nordfynske kommunalbestyrelse  har modtaget Dannebrogsordenens Ridderkors i forbindelse med fejringen af Bogenses Rådhus 100 års fødselsdag.

Ridderkorset blev overrakt af formanden for Folketinget, Henrik Dam Kristensen. De fire var indstillet, da de opfylder kriterierne om, at de enten er i gang med deres femte valgperiode eller på anden vis har haft mere end 16 års tjeneste for den kommunale del af folkestyret.

Borgmester Morten Andersen har udtalt:

– Vi har ikke haft tradition for at indstille medlemmer af kommunalbestyrelsen i Nordfyns Kommune, men fremover ønsker vi at fremhæve forbilleder på, hvordan man kan påtage sig et politisk ansvar i en tid, hvor færre ønsker at gå ind i politik. Dermed er det et skulderklap og en anerkendelse af de kræfter og den tid, som hvervet som folkevalgt kommunalpolitiker kræver. .

De fire Dannebrogsmænd er:  

Mogens Christensen (V). Han blev første gang valgt i 1989 i den daværende Søndersø Kommune. Han er dermed i gang med sit 32. år som kommunalpolitiker og genopstiller til november. Han har været viceborgmester samt haft forskellige udvalgsformandsposter og er i denne valgperiode formand for Social- og Sundhedsudvalget og medlem af Økonomiudvalget.

Gert Ramussen (S), blev valgt ind i Søndersø Kommunalbestyrelse i 1997 og er i gang med sit 24 år. Han er også tidligere udvalgsformand. For tiden er han anden viceborgmester og næstformand for Social- og Sundhedsudvalget .

Ole Taustrup Hansen (V) blev valgt ind i den daværende Otterup Kommunalbestyrelse i 1997. Det er 24 år siden. Han har altid været medlem af Teknik- og Miljøudvalget. Derudover er han i dag medlem af Erhvervs, Kultur og fritidsudvalget samt formand for det lovpligtige Børn og Ungeudvalg.

 Kim Johansen – Gert Rasmussen er blevet Dannebrogsmænd[/caption]Kim Johansen (S) blev valgt ind i Bogense Byråd i 2001 og er nu i gang med sit 20. år som folkevalgt. Han var Socialdemokratiets nordfynske frontfigur i over 10 år. I denne valgperiode er han formand for Arbejdsmarkedsudvalget og medlem af Erhvervs- Kultur og fritidsudvalget. Han er tidligere viceborgmester.

 

 

 

 

Webmaster