Kære medlemmer

Procedure for digital urafstemning til indplacering på listen til KV21.

Bestyrelsen indstiller forslaget til generalforsamlingens godkendelse d. 27/4 2021.

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at urafstemningen blandt kandidaternes rækkefølge på listen bliver digital.

Urafstemning starter mandag d. 3/5 og slutter d. 18/5 kl. 23.59.

Alle medlemmer modtager mail med information om digital urafstemning.
Her fremsendes kandidatliste, hvor kandidater er nævnt i alfabetisk rækkefølge efter fornavn.

Medlemmerne bedes nu rangliste kandidaterne, med et nummer fra 2-15, efter hvor på listen man ønsker kandidaten skal stå.

Laveste nummer højest. Dvs. ønsker man at en kandidat skal stå som nr. 5 på listen, da tilskrives kandidaten 5 point og så fremdeles.

Når urafstemningen er afsluttet vil det samlede resultat offentliggøres til alle medlemmer onsdag d. 19.5. En endelig liste udformes efter ovenstående princip.

Skulle 2 eller flere kandidater have opnået pointlighed, placeres disse kandidater indbyrdes i rækkefølge efter deres fornavn.

Afstemningsansvarlig og -hjælpere er Jan Tietze Poulsen & kandidatudvalget: Mogens Jørgensen og Frank Larsen.

Har du som medlem behov for hjælp til afgivelse af din stemme, kommer to af valgudvalget dig til hjælp. Ring eller skriv til en af valgudvalgets medlemmer.
(Nærmere beskrevet i brev om urafstemning).

På bestyrelsens vegne

Mogens Jørgensen,                              Frank Larsen
Tlf. 2855 4611                                       2258 1948

Mail: mijoergensen@outlook.dk       frank-larsen@stofanet.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Webmaster