Kære medlemmer

Procedure for digital urafstemning til indplacering på listen til KV21.

Bestyrelsen indstiller forslaget til generalforsamlingens godkendelse d. 27/4 2021.

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at urafstemningen blandt kandidaternes rækkefølge på listen bliver digital.

Urafstemning starter mandag d. 3/5 og slutter d. 18/5 kl. 23.59.

Alle medlemmer modtager mail med information om digital urafstemning.
Her fremsendes kandidatliste, hvor kandidater er nævnt i alfabetisk rækkefølge efter fornavn.

Medlemmerne bedes nu rangliste kandidaterne, med et nummer fra 2-15, efter hvor på listen man ønsker kandidaten skal stå.

Laveste nummer højest. Dvs. ønsker man at en kandidat skal stå som nr. 5 på listen, da tilskrives kandidaten 5 point og så fremdeles.

Når urafstemningen er afsluttet vil det samlede resultat offentliggøres til alle medlemmer onsdag d. 19.5. En endelig liste udformes efter ovenstående princip.

Skulle 2 eller flere kandidater have opnået pointlighed, placeres disse kandidater indbyrdes i rækkefølge efter deres fornavn.

Afstemningsansvarlig og -hjælpere er Jan Tietze Poulsen & kandidatudvalget: Mogens Jørgensen og Frank Larsen.

Har du som medlem behov for hjælp til afgivelse af din stemme, kommer to af valgudvalget dig til hjælp. Ring eller skriv til en af valgudvalgets medlemmer.
(Nærmere beskrevet i brev om urafstemning).

På bestyrelsens vegne

Mogens Jørgensen,                              Frank Larsen                           
Tlf. 2855 4611                                       2258 1948                                

Mail: mijoergensen@outlook.dk       frank-larsen@stofanet.dk     

Helle Waagner er spidskandidat. Se hendes 1. maj tale her.

Herunder kan du se, hvem der er kandidater til kommunalvalget. Opstillet i alfabetisk rækkefølge efter fornavnet.

 

2 Anette Lykke Jensen

Gift – har tre voksne børn.
Bor i Særslev.
Arbejder som serviceinspektør.

I kommunalbestyrelsen siden 2013 – i Børn- og Unge udvalget fra 2013 til 2017.

Nu i Erhverv-kultur- og fritidsudvalget.
Brænder for det lokalpolitiske arbejde.

Foreninger – de bedste betingelser.

Naturen – skal vi  behandle godt.

 

 

 

3. Arne Erlund

Gift, bor i Kappendrup, aktiv pensionist.
Formand for vandværket og lokalrådet, er i bestyrelsen for landdistriktsrådet. Domsmand.

Tidligere medlem af Kommunal-bestyrelsen.

Mærkesager: Rent drikkevand, godt miljø, alternativ energi. Lokalrådsarbejde, god infrastruktur, flere cykelstier.

 

4. Bernt Nicolaysen

Er 52 år og skolelærer.

Gift og far til Jeppe på 17.
Jeg står for en politik med et grønt afsæt, rødt hjerte, tryghed og medinddragelse.
Jeg vil arbejde benhårdt for miljø- og natur.

At medarbejderne har et godt og trygt arbejdsmiljø.

Sætte handicappolitikken højere op på den politiske dagsorden.

Læserbrev om klima.

Læserbrev om Erhvervspraktik – En del af dit liv.

5. Brian Lebæk. 

Bor i Otterup.

Er lokomotivfører.
I Kommunalbestyrelsen siden 2014.
Næstformand Teknik og Miljø.
Er i Handicaprådet, og Grønne Råd.
Formand Hegnssynet
Tillidsvalgt Dansk Jernbaneforbund.
Tidl. i bestyrelsen for A på Nordfyn, formand/næstformand i Kredsbestyrelsen.
Tidl. Formand børnehave- og skolebestyrelse

Plads til ALLE
Natur/Miljø
Svage

Læs mere om Brian Lebæk.

 

6. Dorte Schmidt

55 år fra Hasmark.

Mor til en søn.

Økonom.

Kommunalbestyrelsesmedlem i 16 år.

Jeg brænder for at gøre Nordfyns kommune til den bedste kommune:
God økonomi, penge og varme hænder til velfærd, alle skal have de bedste muligheder for at mestre eget liv og udvikle sig mest muligt. Udvikling i land og by.

Læs mere om Dorte Schmidt.

 

7. Gert Rasmussen.

Veflinge – fugtteknisk konsulent.

Har været aktiv i kommunalbestyrelsen siden 1998.

Næstformand i Socialudvalget.

Formand i Hjemmeværnets Distriktsudvalg

Medlem v/Center f/Kommunikation-Velfærdsteknologi (Region Syddanmark).

Fokus på god og kompetent ledelse med motiverede medarbejdere inden for ældreområdet.

Er klar til en ny periode for A i Nordfyns Kommune.

Læs mere om Gert Block Hættlein Rasmussen.

8. Heidi Valentin.

37 år.  

Bosat i Stillebæk.
Jeg arbejder som 
SoSu-sassistent i Nordfyns socialpsykiatri.
Jeg interesserer mig for børn og unges udvikling og trivsel.

Vanskeligt stilledes behov for støtte.
Et mangfoldigt arbejdsmarked med plads til alle:
Landsbyskolerne bør bevares!

Læs mere om Heidi Valentin.

 

9. Idrees Haider.

Vejmand i Nordfyn Kommune.
Bor i Søndersø

Gift med Monica og har Yousaf på 20, Zaki på 10 og Aliza på 5.

Kom til Danmark i 2000 fra Pakistan.
Tillidsvalgt i syv år AMR/ TR. 

Medlem af forskellige foreninger. Formand for ”Mangfoldighed på Nordfyn”.
Klimavenlig og attraktiv kommune.
Været 1. suppleant for A gruppen. Klar til en ny periode.

Læs nærmere om Idrees Haider.

 

 

 

 

 

10. Jane Lydia Gulbæk.

Rosenlunden 23, Søndersø.
Arbejdssøgende.
1.suppleant i Nordfyns Kommunal-bestyrelse.
Frivillig Bisidder. 
Ledige/langtidssyge skal have  ordent-lig støtte.
Kommunen skal stille en Borgerådgiver til rådighed.
Handikap og psykiatrien skal tilbyde mere hjælp og bedre tilbud.
Søndersø skal udvikles til en mere attraktiv by. 

Læs mere om Jane Lydia Gulbæk.

11. Kasper Solberg.

Familiefar fra Jørgensø.

Formand for distriktsbestyrelsen Kystskolen, Gymnasielærer og iværksætter.
Jeg brænder for at genskabe kvaliteten i skolen, få mere vild natur til glæde for biodiversiteten og så skal Nordfyn gå forrest i bæredygtighedsdebatten.
Det vil skabe flere attraktive arbejdspladser og en øget bosætning.

12. Sigridur Thorvaldsdottir.

Bogense.
Det gode børne-, familie- og ældreliv er et fokuspunkt, hvor samspil er helt afgørende.
Borgere skal have mulighed for et sundt, aktivt liv og fællesskab.
Sikker transport ved flere cykelstier.
Øger bosætning.
Tidl. ergoterapeut og tillidsrepræsentant for ergoterapeuter i Nordfyns Kommune.

Læs mere om  Sigrídur (Sigga) Thorvaldsdóttir.

13. Svenn Kopp

14. Thomas Myske Mrzglod.

Sammen med min familie bor jeg i Bredbjerg. De seneste 23 år har jeg været ansat i Forsvaret.
Det især børn og unges forhold jeg har fokus på. Foreningslivet ligger også mit hjerte meget nært.

Jeg mener, at ovennævnte er meget vigtige for vores mindre bysamfund.

Læs mere om Thomas Myske Mrzglod. 

15. Trine Wenckheim.

Fra Gerskov, gift, og to børn på 20 og 22 år.
Selvstændig virksomhedsrådgiver. Og passioneret ildsjæl i lokalråd, skolebestyrelse, og LAG MANK mm.
Vi skal have mere ambitiøs miljø- og naturpolitik, vilde åer, skove og enge.

Jeg brænder for udvikling på landet, herunder skolerne, for øget bosætningen her. Og et Nordfyn i udvikling.

Læs mere om Trine Wenckheim.

16. Johnny Kristensen.

51 år.

Bor i Bogense.

Gift med Britta som er pædagog og leder af en daginstitution i Bogense

Vi har to børn, Cecilie på 18 år og Viktor på 15 år.

Arbejder ved Responce. Kører Ambulance – i snart 33 år.

Er tillidsrepræsentant. Faglig aktiv siden 1993.

 Går jeg på jagt og er aktiv i bestyrelses arbejde.

 

Webmaster