[ 

Socialdemokratiet på Nordfyn har onsdag aften den 17. marts afsluttet sin valgprocedure for valg af ny spidskandidat. Valget faldt på Helle Waagner uden modkandidater.

Den 6. marts på partiets generalforsamling, blev Bernt Nicolaysen formand for partiforeningen, hvilket efterlod pladsen som spidskandidat ledig. En enstemmig bestyrelse og A-gruppe, pegede på Helle Waagner, og efter en 10 dages periode, hvor evt. andre kandidater har kunne meddele deres kandidatur, har ingen andre ønsket at udfordre Helle som spidskandidat. Dermed skal Helle stå i spidsen for partiets politiske linje, frem mod KV 21.

Helle Waagner har været valgt til og siddet i kommunalbestyrelsen på Nordfyn i 12 år (tre valgperioder). Hun har derfor stor politisk erfaring gennem en række politiske poster, som hun bl.a. beklædt.

2010 – 2012  
Formand for Sundheds-, Kultur- og fritidsudvalget

2014-2015 
Formand for udvalget Udsatte unge (§17.4. udvalg)

2014-2021 
Medlem af Social- og Sundhedsudvalget

2020-2021
Af Erhvervs-, Kultur-, og Fritidsudvalget

2000 – 2017  
Medlem af Folkeoplysningsudvalget

2014 – 2017  
Medlem af Handikaprådet

2010 – 2013
Næstformand i Kunstudvalget og Nordisk udvalg

2010 – 2012
Medlem af den politiske styregruppe i Kulturregion Fyn

2010 – 2012
Medlem af KKR – Kommune kontakt rådet i Region

Helle Waagner glæder sig til et hårdtarbejdende år, hvor opgaven bliver at sætte stærke socialdemokratiske værdier på dagsordenen i den kommunalpolitiske valgkamp.

Målet er klart. Større politisk indflydelse, og vejen skal banes med Rød velfærd og Grøn omstilling.

Partiet står nu klar, til den store opgave med kommunal- og regionsrådsvalg.

Den nye rokade, med Bernt Nicolaysen som formand, Helle Waagner som spidskandidat til kommunalvalget, og den erfarne Kim Johansen, som spidskandidat til regionsrådsvalget, giver en ro i organisationen, så fokus er politisk indflydelse.

Allerede lørdag den 20. marts samles partiets kandidater virtuelt, til en online – arbejdsdag, hvor strategien og valgkampens store emner tages op.

Den endelige kandidatliste for socialdemokratiet på Nordfyn, offentliggøres i april.

 

 

 

Webmaster